HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2002. GODINI
"Službene novine Federacije BiH", broj 1/02 ( 15.01.2002.)
1. ZAKON o igrama na sreću (bosanski jezik)
    ZAKON o igrama na sreću (hrvatski jezik)
2. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 2/02 ( 21.01.2002.)
3. ZAKON o dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju (hrvatski jezik)
    ZAKON o dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju (bosanski jezik)
4. ZAKON o dopunama Zakona o gospodarskim društvima (hrvatski jezik)
    ZAKON o dopunama Zakona o privrednim društvima (bosanski jezik)
5. ZAKON o zaštiti dobara koja su odlukama povjerenstava za zaštitu nacionalnih
        spomenika proglašena kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

    ZAKON o zaštiti dobara koja su odlukama komisije za zaštitu nacionalnih    
        spomenika proglašena kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 6/02 ( 14.02.2002.)
6. ZAKON o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    ZAKON o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 7/02 ( 20.02.2002.)
7. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na plaću (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na plaću (hrvatski jezik)
8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 8/02 ( 28.02.2002.)
9. ZAKON o elektroenergetskoj inspekciji (hrvatski jezik)
    ZAKON o elektroenergetskoj inspekciji (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 12/02 ( 30.03.2002.)
10. ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu
     (hrvatski jezik)

     ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu
     (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 15 ( 27.04.2002.)
11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
      stanarsko pravo (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
      stanarsko pravo (hrvatski jezik)

12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
      stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97,11/98,22/99,27/99 i
      7/00) (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
      stanarsko pravo ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97,11/98,22/99,27/99 i
      7/00) (hrvatski jezik)

13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o
      napuštenim stanovima (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o
      napuštenim stanovima (hrvatski jezik)

14. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o
      privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o
      privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 17/02 (09.05.2002.)
15. ZAKON o registriranim zalogama na pokretnim stvarima i članskim udjelima
      (bosanski jezik)

      ZAKON o registriranim zalogama na pokretnim stvarima i članskim udjelima
      (hrvatski jezik)

16. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi grba i zastave Federacije Bosne
      i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi grba i zastave Federacije Bosne
      i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 20/02 (29.05.2002.)
17. ZAKON o šumama (hrvatski jezik)
      ZAKON o šumama (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 23/02 (07.06.2002.)
18. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
19. ZAKON o obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ZAKON o obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 26/02 (20.06.2002.)
20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
21. ZAKON o utemeljivanju tijela za provedbu izbora u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
      ZAKON o osnivanju organa za provođenje izbora u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 27/02 (28.06.2002.)
22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (bosanski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poduzeća (hrvatski jezik)
23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama
      Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima
      Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobara koja su odlukama
      Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena nacionalnim spomenicima
      Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

24. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za upravljanje fondovima i
      investicionim fondovima (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za upravljanje fondovima i
      investicionim fondovima (hrvatski jezik)

25. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluka Komisije za imovinske
      zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluka Povjerenstva za
      imovinske zahtjeve prognanika i izbjeglica (hrvatski jezik)

26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja
      građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)

.      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i realizaciji tražbina
      građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

27. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o potraživanjima u postupku privatizacije
      po osnovu razlike primanja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
      (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o tražbinama u postupku privatizacije
      po osnovu razlike primanja korisnika prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja
      (hrvatski jezik)

28. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Federacije Bosne i
      Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Federacije Bosne i
      Hercegovine (hrvatski jezik)

29. ZAKON o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
      (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i
      Hercegovine (hrvatski jezik)

30. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na plaću (bosanski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na plaću (hrvatski jezik)

31. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim osobama - prognanicima
      i izbjeglicama - povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim osobama - prognanicima
      i izbjeglicama - povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 29/02 (04.07.2002.)
32. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate
      (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate
      (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH ", broj 33/02 (19.07.2002.)
33. ZAKON o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ZAKON o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
34. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik).

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

35. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji banaka (bosanski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji banaka (hrvatski jezik)
36. ZAKON o izmjenama Zakona o privatizaciji preduzeća (bosanski jezik)
      ZAKON o izmjenama Zakona o privatizaciji poduzeća (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 40/02 (21.08.2002.)
37. ZAKON o koncesijama (hrvatski jezik)
      ZAKON o koncesijama (bosanski jezik)
38. ZAKON o izmjenama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (hrvatski jezik)
      ZAKON o izmjenama Zakona o zaštiti lica sa duševnim smetnjama (bosanski jezik)
39. ZAKON o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
      ZAKON o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
40. ZAKON o Centru za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine
      (hrvatski jezik)

      ZAKON o Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
      (bosanski jezik)

41. ZAKON o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
      ZAKON o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 41/02 (23.08.2002.)
42. ZAKON o električnoj energiji (bosanski jezik)
      ZAKON o električnoj energiji (hrvatski jezik)
43. ZAKON o visokom sudskom i tužilačkom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
     ZAKON o visokom sudačkom i tužiteljskom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
44. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (Federacija Bosne i
     Hercegovine) (bosanski jezik)

     ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (Federacija Bosne i
     Hercegovine) (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 44/02 (12.09.2002.)
45. ZAKON o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem
      hidroakumulacionih objekata (hrvatski jezik)

      ZAKON o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem
      hidroakumulacionih objekata (bosanski jezik)

46. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za upravljanje fondovima i
      investicijskim fondovima (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za upravljanje fondovima i
      investicionim fondovima (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02 ( 20.09.2002.)
47. ZAKON o udruženjima i fondacijama (bosanski jezik)
       ZAKON o udrugama i fondacijama (hrvatski jezik)
48. ZAKON o duhanu (bosanski jezik)
       ZAKON o duhanu (hrvatski jezik)
49. ZAKON o notarima (bosanski jezik)
       ZAKON o notarima (hrvatski jezik)
50. ZAKON o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
       ZAKON o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/02 (07.10.2002.)
51. ZAKON o porezu na promet proizvoda i usluga (prečišćeni tekst) (bosanski jezik)
      ZAKON o porezu na promet proizvoda i usluga (prečišćeni tekst) (hrvatski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 50/02 ( 14.10.2002.)
52. ZAKON o Agencijama za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)
      ZAKON o Agencijama za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/02 (17.10.2002.)
53. ZAKON o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u
       Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

       ZAKON o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u
       Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/02 (28.10.2002.)
54. ZAKON o obrtu (hrvatski jezik)
      ZAKON o obrtu (bosanski jezik)
55. ZAKON o prostornom uređenju (hrvatski jezik)
      ZAKON o prostornom uređenju (bosanski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/02” (06.11.2002.)
56. ZAKON o građenju (bosanski jezik)
      ZAKON o gradnji (hrvatski jezik)