HRONOLOSKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH
U SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH
U 1998. GODINI

 

Sluzbene novine FBiH br. 2
1. ZAKON o upravnom postupku (hrvatski jezik)
    ZAKON o upravnom postupku (bosanski jezik)
2. ZAKON o vanparnicnom postupku (hrvatski jezik)
    ZAKON o vanparnicnom postupku (bosanski jezik)
3. ZAKON o upravnim sporovima (hrvatski jezik)
    ZAKON o upravnim sporovima (bosanski jezik)
4. ZAKON o poljoprivrednom zemljistu (hrvatski jezik)
    ZAKON o poljoprivrednom zemljistu (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 4
5. ZAKON o priznavanju javnih isprava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
                   (hrvatski jezik)

    ZAKON o priznavanju javnih isprava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
                   (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 6
6. ZAKON o konstituiranju novih opcina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni
                   podrucja opcina podijeljenih medjuentitetskom i medjukantonalnom -
                   medjuzupanijskom crtom (hrvatski jezik)

    ZAKON o konstituiranju novih opcina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni
                   podrucja opcina podijeljenih medjuentitetskom i medjukantonalnom -
                   medjuzupanijskom crtom (bosanski jezik)

7. ZAKON o ogranicenoj uporabi duhanskih preradjevina (hrvatski jezik)
    ZAKON o ogranicenoj upotrebi duhanskih preradjevina (bosanski jezik)
8. ZAKON o vlasnicko-pravnim odnosima (hrvatski jezik)
    ZAKON o vlasnicko-pravnim odnosima (bosanski jezik)
9. ZAKON o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi
                   (hrvatski jezik)

    ZAKON o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi
                   (bosanski jezik)

10. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju imovine i osoba (hrvatski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju imovine i osoba (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 11
11. ZAKON o prestanku primjene Zakona o napustenim stanovima (bosanski jezik)
      ZAKON o prestanku primjene Zakona o napustenim stanovima (hrvatski jezik)
12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
                     stanarsko pravo (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
                     stanarsko pravo (hrvatski jezik)

13. ZAKON o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima (bosanski jezik)
      ZAKON o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima (hrvatski jezik)
14. ZAKON o prestanku primjene Zakona o privremeno napustenim nekretninama
                     u svojini gradjana (bosanski jezik)

      ZAKON o prestanku primjene Zakona o privremeno napustenim nekretninama
                     u svojini gradjana (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 12
15. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (hrvatski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (bosanski jezik)
16. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o racunovodstvu (hrvatski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o racunovodstvu(bosanski jezik)
17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na placu (hrvatski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na placu (bosanski jezik)
18. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilastvu
                     (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilastvu
                     (bosanski jezik)

19. ZAKON o pocetnoj bilanci stanja poduzeca i banaka (hrvatski jezik)
      ZAKON o pocetnom bilansu stanja preduzeca i banaka (bosanski jezik)
20. ZAKON o privatizaciji banaka (hrvatski jezik)
      ZAKON o privatizaciji banaka (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 13
21. ZAKON o radnim odnosima i placama sluzbenika organa uprave u Federaciji
                     Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o radnim odnosima i placama sluzbenika organa uprave u Federaciji
                     Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 15
22. ZAKON o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (bosanski jezik)
      ZAKON o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 16
23. ZAKON o fondacijama i zakladama (hrvatski jezik)
      ZAKON o fondacijama i zakladama (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 18
24. ZAKON o vodama (hrvatski jezik)
      ZAKON o vodama (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 19
25. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutrasnjim poslovima Federacije
                     Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Federacije
                     Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 20
26. ZAKON o proracunima - budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
                     (hrvatski jezik)

      ZAKON o proracunima - budzetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
                     (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 23
27. ZAKON o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu (bosanski jezik)
      ZAKON o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu (hrvatski jezik)
28. ZAKON o stecaju i likvidaciji (bosanski jezik)
      ZAKON o stecaju i likvidaciji (hrvatski jezik)
29. ZAKON o mjerama za unapredjivanje stocarstva (bosanski jezik)
      ZAKON o mjerama za promicanje stocarstva (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 27
30. ZAKON o novcanim primanjima poslanika i delegata u Parlamentu
                     Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o novcanim primanjima zastupnika i izaslanika u Parlamentu
                     Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

31. ZAKON o placama i naknadama rukovoditelja izvrsnih organa vlasti
                     Federacije Bosne i Hercegovine i sluzbenika koje imenuje odnosno
                     postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o placama i naknadama rukovoditelja izvrsnih organa vlasti
                     Federacije Bosne i Hercegovine i sluzbenika koje imenuje odnosno
                     postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

32. ZAKON o visini zatezne kamate (bosanski jezik)
      ZAKON o visini zatezne kamate (hrvatski jezik)
33. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate
                    (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate
                    (hrvatski jezik)

34. ZAKON o polaganju ispita za vodjenje postupka o prekrsajima kojima se
                     povrijedjuju federalni propisi (bosanski jezik)

      ZAKON o polaganju ispita za vodjenje postupka o prekrsajima kojima se
                     povrijedjuju federalni propisi (hrvatski jezik)

35. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije
                     Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije
                     Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 29
36. ZAKON o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
      ZAKON o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 32
37. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u
                     Federaciji Bosne i Hercegovine i financiranju Federacije Bosne i
                     Hercegovine (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u
                     Federaciji Bosne i Hercegovine i finansiranju Federacije Bosne i
                     Hercegovine (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 35
38. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutrasnjem platnom prometu
                     (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu
                     (hrvatski jezik)

39. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu (bosanski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu (hrvatski jezik)
40. ZAKON o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (bosanski jezik)
      ZAKON o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama (hrvatski jezik)
41. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o ogranicenoj upotrebi duhanskih
                     preradjevina (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o ogranicenoj uporabi duhanskih
                     preradjevina (hrvatski jezik)

42. ZAKON o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i
                     otpadnih materijala (bosanski jezik)

      ZAKON o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i
                     otpadnih materijala (hrvatski jezik)

43. ZAKON o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ZAKON o gospodarskim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
44. ZAKON o deviznom poslovanju (bosanski jezik)
      ZAKON o deviznom poslovanju (hrvatski jezik)
45. ZAKON o doprinosima (bosanski jezik)
      ZAKON o doprinosima (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 39
46. ZAKON o bankama (bosanski jezik)
      ZAKON o bankama (hrvatski jezik)
47. ZAKON o privremenoj obustavi od izvrsenja potrazivanja nastalih za vrijeme
                      ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)

      ZAKON o privremenoj obustavi od izvrsenja potrazivanja nastalih za vrijeme
                      ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (hrvatski jezik)

48. ZAKON o vrijednosnim papirima (bosanski jezik)
      ZAKON o vrijednosnim papirima (hrvatski jezik)
49. ZAKON o registru vrijednosnih papira (bosanski jezik)
      ZAKON o registru vrijednosnih papira (hrvatski jezik)
50. ZAKON o Komisiji za vrijednosne papire (bosanski jezik)
      ZAKON o Komisiji za vrijednosne papire (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 41
51. ZAKON o drustvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima
                     (bosanski jezik)

      ZAKON o drustvima za upravljanje fondovima i o investicijskim fondovima
                     (hrvatski jezik)

52. ZAKON o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ZAKON o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
53. ZAKON o osiguranju depozita (bosanski jezik)
      ZAKON o osiguranju depozita (hrvatski jezik)
54. ZAKON o trazbinama u postupku privatizacije po osnovi razlike primanja
                     korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)

      ZAKON o trazbinama u postupku privatizacije po osnovi razlike primanja
                     korisnika prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 42
55. ZAKON o parnicnom postupku (hrvatski jezik)
      ZAKON o parnicnom postupku (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 43
56. KRIVICNI ZAKON Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      KAZNENI ZAKON Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
57. ZAKON o krivicnom postupku (bosanski jezik)
      ZAKON o kaznenom postupku (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 44
58. ZAKON o izvrsenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine
                     (hrvatski jezik)

      ZAKON o izvrsenju krivicnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine
                     (bosanski jezik)