ZAKON O KONSTITUIRANJU NOVIH OPCINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZMJENI PODRUCJA OPCINA PODIJELJENIH MEDJUENTITETSKOM I MEDJUKANTONALNOMMEDJUZUPANIJSKOM CRTOM

I OPCA ODREDBA

 

Clanak 1.

Ovim zakonom konstituiraju se opcine: Doboj-Istok, Doboj-Jug, Dobretici, Domaljevac Samac, Foca, Pale, Sapna, Teocak, Usora i Ravno i definira podrucje opcina na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) koje su medjuentitetskom i medjukantonalnommedjuzupanijskom crtom podijeljene.

II KONSTITUIRANJE NOVIH OPCINA

 

Clanak 2.

Podrucje opcine DobojIstok cine naseljena mjesta: Brijesnica Mala, Brijesnica Velika, Klokotnica i dijelovi naseljenih mjesta Lukavica Rijeka i Stanic Rijeka. Podrucja naseljenih mjesta iz stavka 1. ovog clanka do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Doboj. Sjediste Opcine DobojIstok je u naseljenom mjestu Klokotnica.

Clanak 3.

Podrucje opcine DobojJug cine naseljena mjesta: Matuzici i Mravici. Podrucja naseljenih mjesta iz stavka 1. ovog clanka do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Doboj. Sjediste Opcine DobojJug je u naseljenom mjestu Matuzici.

Clanak 4.

Podrucje opcine Dobretici cine naseljena mjesta: Brnjici, Bunar, Davidovici, Dobratici, Donji Orasac, Gornji Orasac, KriciciJejici, Melina, Mijatovici, Milasevci, Pavlovici, Prisika, Slipcevici, Vitovlje Malo, Vukovici, Zapece, Zasavica i Zubovici. Podrucja naseljenih mjesta iz stavka 1. ovog clanka do Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Skender Vakuf. Sjediste Opcine Dobretici je u naseljenom mjestu Dobretici.

Clanak 5.

Podrucje opcine DomaljevacSamac cine naseljena mjesta: Bazik, Domaljevac i dijelovi naseljenih mjesta: Bosanski Samac, Brvnik, Grebnice i Tisina. Podrucja naseljenih mjesta iz stavka 1. ovog clanka do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Bosanski Samac. Sjediste Opcine DomaljevacSamac je u naseljenom mjestu Domaljevac.

Clanak 6.

Podrucje opcine Foca cine naseljena mjesta: Bavcici, Beslici, Buncici, Donje Zesce, Jabuka, Kolakovici, Lokve, Mazlina, Mravljaca, Njuhe, Podgradje, Previla, Racici, Radojevici, Slavicici, Stojkovici, Ustikolina, Zabor, Zebina Suma, i dijelovi naseljenih mjesta Cvilin, Filipovici, Prisoje, Rodijelj, Sorlaci i Dragomilici. Podrucja naseljenih mjesta iz stavka 1. ovog clanka do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u Akontacija za I kvartal 1998. ukljucujuci i pretplatu za "Sluzbeni glasnik BiH": KM 45. sastavu Opcine Foca, s tim sto je podrucje naseljenog mjesta Dragomilici pripadalo opcini Kalinovik. Sjediste Opcine Foca je u naseljenom mjestu Ustikolina.

Clanak 7.

Podrucje opcine Pale dio koji je pripao Federaciji cine slijedec a naseljena mjesta: Brojnici, celjadinici, cemernica, Datelji, Komrani, Renovica, Sainovici i dijelovi naseljenih mjesta: Brdarici, Kamenica, Praca, Srednje i Turkovici. Sjediste Opcine Pale je u naseljenom mjestu Praca.

Clanak 8.

Podrucje opcine Sapna cine naseljena mjesta: Godus, Kraljevici, Medjedja, Rastosnica, Rozanj, Sapna, i dijelovi naseljenih mjesta: Baljkovica, Kiseljak, Nezuk, Vitinica i Zaseok. Podrucja naseljenih mjesta iz stavka 1. ovog clanka do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Zvornik. Sjediste Opcine Sapna je u naseljenom mjestu Sapna.

Clanak 9.

Podrucje opcine Teocak cine naseljena mjesta: Bilalici, Jasenje, Snijeznica, Stari Teocak i TeocakKrstac i dijelovi naseljenih mjesta: Brijest, Gornja Krcina, Jasikovac i Tursunovo Brdo. Podrucja naseljenih mjesta iz stavka 1. ovog clanka do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Ugljevik, s tim sto je dio naseljenog mjesta Brijest bio u sastavu Opcine Lopare. Sjediste Opcine Teocak je u naseljenom mjestu TeocakKrstac.

Clanak 10.

Podrucje opcine Usora cine naseljena mjesta: Alibegovci, Bejici, Omanjska, Sivsa, Srednja Omanjska i Ularice i podrucje dijela naseljenog mjesta Makljenovac koji je usao u sastav Federacije. Podrucja naseljenih mjesta: Bejici, Omanjska, Sivsa i Srednja Omanjska bila su u sastavu Opcine Tesanj. Podrucja naseljenih mjesta: Alibegovci, Ularice i dio naseljenog mjesta Makljenovac do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Doboj. Opcinu Usora cine i dijelovi naseljenih mjesta: Miljanovci i Novi Miljanovci (Filipovici i Kovcici), Zabljak i Tesanjka sa povrsinom, opisom granica i topografskom kartom koji cine sastavni dio ovog zakona, a koji su bili u sastavu Opcine Tesanj. Privremeno sjediste Opcine Usora je u naseljenom mjestu Sivsa. Konacnu odluku o sjedistu Opcine Usora donijet ce Opcinsko vijece Opcine Usora nakon provedenih lokalnih izbora.

Clanak 11.

Podrucje opcine Ravno cine naseljena mjesta; Baljevac, Belenici, Bobovista, Cicorina, cavas, copice, cvaljina, Drsnica, Glavska, Golubinac, Gorogasa, Grebci, Ivanica, Kaludjerovici, Kljev Do, Kutina, Nenovici, Nevada, Orahov Do, Podosoje, Prosjek, Ravno, Rupni Do, Slavogustici, Slivnica, Bobani, Slivnica Povrt, Sparozici, Scenica Bobani, Trebimlja, Trncina, Turkovici, Uskoplje, Velja Medja, Vukovici, Zacula, Zagradinje, Zaplanik, Zavala i dijelovi naseljenih mjesta: Baonine, Orasje Popovo i Ropti Bobani. Podrucja naseljenih mjesta iz stavka 1. ovog clanka do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Trebinje. Sjediste Opcine Ravno je u naseljenom mjestu Ravno.

III DEFINIRANJE PODRUCJA MEDJUENTITETSKOM I MEDJUKANTONALNOMMEDJUZUPANIJSKOM CRTOM PODIJELJENIH OPCINA

Clanak 12.

Podrucja medjuentitetskom i medjukantonalnommedjuzupanijskom crtom podijeljenih opcina definiraju se sukladno odredbama cl. 13. do 26. ovog zakona.

Clanak 13.

Dio Opcine Bosanski Brod sa dijelom naseljenog mjesta Brusnica Mala koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Odzak.

Clanak 14.

Dio Opcine Bosanski Samac sa naseljenim mjestom Prud koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Odzak.

Clanak 15.

Dio Opcine Rogatica sa naseljenim mjestom Vrazalice i dijelom naseljenog mjesta Bulozi koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Pale.

Clanak 16.

Dio Opcine Han Pijesak sa naseljenim mjestom Zeravice, kao i dijelovi naseljenih mjesta Recica i Rubinici, koji je usao u sastav Federacije pripajaju se Opcini Olovo.

Clanak 17.

Dio Opcine Kalinovik sa naseljenim mjestima Brda, Gapici, Luko, Luta, Polje, Zelomici, kao i dijelovi naseljenih mjesta Hotovlje, Ljusici i Rajac koji je usao u sastav Federacije pripajaju se Opcini Konjic.

Clanak 18.

Dio Opcine Kotor Varos sa dijelom naseljenog mjesta Krusevo Brdo II koji su usli u sastav Federacije pripajaju se Opcini Travnik.

Clanak 19.

Dio Opcine Mrkonjic Grad sa dijelom naseljenog mjesta Vlasinje koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Jajce.

Clanak 20.

Dio Opcine Nevesinje sa dijelom naseljenog mjesta Seljani koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Konjic.

Clanak 21.

Dio Opcine Nevesinje sa naseljenim mjestom Zulja i dijelom naseljenog mjesta Rabina koji je usao u sastav Federacije pripajaju se Opcini MostarJugoistok.

Clanak 22.

Dio Opcine Sekovici sa dijelovima naseljenih mjesta Kastijelj i Trnovo koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Kladanj.

Clanak 23.

Dio Opcine Teslic sa dijelom naseljenih mjesta Jezera i Blatnica koji je usao u sastav Federacije pripajaju se Opcini Zenica.

Clanak 24.

Dio Opcine Vlasenica sa dijelom naseljenog mjesta Turalici koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Kladanj.

Clanak 25.

Dio Opcine Lopare sa naseljenim mjestima Brezje, Miladici, Visori i dijelovima naseljenih mjesta Lukavica, Mirosavci, Piperi, Priboj i Pukis koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini celic.

Clanak 26.

Dio Opcine Drvar koji je usao u sastav Unskosanskog kantonaz upanije sa naseljenim mjestima: Boboljusci, Bosanski Osredci, Gornji Tiskovac, Mali Cvjetnic, Malo Ocijevo, Martin Brod, Ocigrije, Palucci, Trubar, Veliki Cvijetnic i Veliko Ocijevo pripajaju se Opcini Bihac.

Clanak 27.

Granice opcina iz cl. 2. do 11. ovog zakona, kao i manji dijelovi opcina koje su usli u sastav Federacije, a nisu obuhvaceni Zakonom o federalnim jedinicama (kantonimazupanijama) ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 9/96), utvrdit ce Vlada Federacije svojom odlukom na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove.

IV IZBORI ZA OPCINSKA VIJECA

Clanak 28.

Izbore za opcinska vijeca opcina iz cl. 2. do 11. ovog zakona odrzat ce se po Pravilima i propisima Privremene izborne komisije po kojima su odrzani opcinski izbori u Federaciji. Opcinska vijeca prvog saziva iz stavka 1. ovog clanka koja imaju do 10.000 stanovnika broje do 12 vijecnka, a ona koja imaju vise od 10.000 stanovnika broje do 20 vijecnika. Prvu sjednicu opcinskog vijeca sazvat ce najstariji medju novoizabranim vijecnicima.

Clanak 29.

U periodu od stupanja na snagu ovog zakona do provodjenja izbora za opcinska vijeca sukladno odredbi clanka 28. ovog zakona, funkciju opcinskih vijeca opcina iz cl. 2. do 11. ovog zakona vrsit ce opcinska vijeca predvidjena odredbama cl. 30. do 39. ovog zakona.

Clanak 30.

Funkciju Opcinskog vijeca opcine DobojIstok vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca opcine Doboj sa podrucja naseljenih mjesta koje cine podrucje opcine DobojIstok, koje je konstituirano sukladno clanku IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clanak 31.

Funkciju Opcinskog vijeca opcine DobojJug vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca opcine Doboj sa podrucja naseljenih mjesta koje cine podrucje opcine DobojJug, koje je konstituirano sukladno clanku IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clanak 32.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Dobretici vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Skender Vakuf sa podrucja naseljenih mjesta koja cine opcinu Dobretici koje je konstituirano sukladno clanku IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clanak 33.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine DomaljevacSamac vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Bosanski Samac sa podrucja naseljenih mjesta koja cine podrucje Opcine DomaljevacSamac, koje je konstituirano sukladno clanku IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clanak 34.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Foca vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Foca sa podrucja naseljenih mjesta koja cine podrucje opcine Foca, koje je konstituirano sukladno clanku IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clanak 35.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Pale vrsit ce vijecnici prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Pale sa podrucja naseljenih mjesta koja cine podrucje opcine Pale, koje je konstituirano sukladno clanku IX. 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clanak 36.

Funkciju Opcinskog vijeca opcine Sapna vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Zvornik sa podrucja opcine Sapna, koje je konstituirano sukladno clanku IX.3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clanak 37.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Teocak vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Ugljevik sa podrucja naseljenih mjesta Opcine Teocak, koje je konstituirano sukladno clanku IX. 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clanak 38.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Usora vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Tesanj sa podrucja naseljenih mjesta koja cine podrucje opcine Usora i vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca opcine Doboj, koje je konstituirano sukladno clanku IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clanak 39.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Ravno vrsit ce vijecnici prijelaznog Vijeca Opcine Trebinje sa podrucja naseljenih mjesta Opcine Ravno koje je konstituirano sukladno clanku IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

V PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 40.

Privremene statutarne odluke opcina iz clanka 1. ovog zakona donijet ce opcinska vijeca iz cl. 30 do 39. ovog zakona.

Clanak 41.

Status dijela teritorije naseljenog mjesta Tesanjka, oznacen u prilozenoj karti, definitivno ce se rijesiti u roku od godinu dana od dana donosenja ovog zakona.

Clanak 42.

Pitanje konstituiranja novih opcina na podrucju opcine Brcko, uredit ce se poslije donosenja konacne arbitrazne odluke o statusu Opcine Brcko, a sukladno Odluci Arbitraznog tribunala. Do rjesenja iz stavka 1. ovog clanka postojeci administrativni aranzmani na podrucju opcine Brcko koji se nalaze u Federaciji nastavljaju da funkcioniraju.

Clanak 43.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Mariofil Ljubic, v. r.

Predsjedatelj Zastupnickog doma Enver Kreso, v. r.