HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2003. GODINI  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/03 (13.05.2003.)
 1. ZAKON o Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ZAKON o dopuni Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar (hrvatski jezik)
 3. ZAKON o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Visokome sudačkome i tužilačkome vijeću Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ZAKON o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 39/98, 32/00 i 41/02) (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 39/98, 32/00 i 41/02) (hrvatski jezik)
 7. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i («Službene novine Federacije BiH», br. 9/96, 27/98, 20/00 i 45/00) (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i («Službene novine Federacije BiH», br. 9/96, 27/98, 20/00 i 45/00) (hrvatski jezik)
 8. ZAKON o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ZAKON o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (bosanski jezik)
  ZAKON o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (hrvatski jezik)
 11. ZAKON o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ZAKON o prestanku važenja Zakona o osiguranju depozita u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o prestanku važenja Zakona o osiguranju depozita u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ZAKON o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ZAKON o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/03 (21.05.2003.)
 15. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (hrvatski jezik)
 16. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji
  Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Centru za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji
  Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 28/03 (26.06.2003.)
 17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (bosanski jezik)
 18. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o platnim transakcijama
  (hrvatski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o platnim transakcijama
  (bosanski jezik)
 19. ZAKON o izmjenama Zakona o obrani Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)

  ZAKON o izmjenama Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)
 20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i
  promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i
  unapređenju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o turističko-ugostiteljskoj
  djelatnosti (hrvatski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o turističko-ugostiteljskoj
  djelatnosti (bosanski jezik)
 22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti
  (hrvatski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti
  (bosanski jezik)
 23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o mjenici (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o mjenici (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/03 (30.06.2003.)
 24. ZAKON o stečajnom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o stečajnom postupku (hrvatski jezik)
 25. ZAKON o izmjenama Zakona o obligacionim odnosima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o obligacionim odnosima (hrvatski jezik)
 26. ZAKON o dopunama Zakona o vlasničko-pravnim odnosima (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o vlasničko-pravnim odnosima (hrvatski jezik)
 27. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu (hrvatski jezik)
 28. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (hrvatski jezik)
 29. ZAKON o izmjenama Zakona o radu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o radu (hrvatski jezik)
 30. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (hrvatski jezik)
 31. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim
  stanovima (bosanski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim
  stanovima (hrvatski jezik
 32. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ZAKON o likvidacionom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o likvidacijskom postupku (hrvatski jezik)
 34. ZAKON o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar (hrvatski jezik)
 36. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 32/03 (18.07.2003.)
 37. ZAKON o izvršnom postupku (hrvatski jezik)
  ZAKON o izvršnom postupku (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH, broj 33/03 (19.07.2003.)
 38. ZAKON o upravljanju otpadom (bosanski jezik)
  ZAKON o upravljanju otpadom (hrvatski jezik)
 39. ZAKON o zaštiti zraka (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti zraka (hrvatski jezik)
 40. ZAKON o zaštiti voda (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti voda (hrvatski jezik)
 41. ZAKON o zaštiti okoliša (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)
 42. ZAKON o zaštiti prirode (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti prirode (hrvatski jezik)
 43. ZAKON o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/03 ( 25.07.2003.)
 44. ZAKON o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ZAKON o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine(bosanski jezik)
 45. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim komorama u Federaciji Bosne
  i Hercegovine (hrvatski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim komorama u Federaciji Bosne
  i Hercegovine (bosanski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/03 (28.07.2003.)
 46. ZAKON o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ISPRAVKA Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ISPARAVAK Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/03 (29.07.2003.)
 47. KRIVIČNI zakon Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  KAZNENI zakon Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ZAKON o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/03 (31.07.2003.)
 49. ZAKON o dopuni Zakona o registriranim zalogama na pokretnim stvarima i članskim
  udjelima (hrvatski jezik)

  ZAKON o dopuni Zakona o registriranim zalogama na pokretnim stvarima i članskim
  udjelima (bosanski jezik)
 50. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
  Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
  Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 51. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (bosanski jezik)
 52. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (bosanski jezik)
 53. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kafu (bosanski jezik)
 54. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda (bosanski jezik)
 55. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo (bosanski jezik)
 56. ZAKON o prestanku važenja Zakona o Sudu za ljudska prava Federacije
  Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  ZAKON o prestanku važenja Zakona o Sudu za ljudska prava Federacije
  Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 57. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića
  (hrvatski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića
  (bosanski jezik)
 58. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol
  (hrvatski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol
  (bosanski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH, broj 39/03 (08.08.2003.)
 59. ZAKON o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
  (bosanski jezik)

  ZAKON o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
  (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije FBiH», broj 50/03 (10.10.2003.)
 60. ZAKON o izmjeni Zakona o računanju vremena (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o računanju vremena (hrvatski jezik)
 61. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih
  lica u sudski registar (bosanski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih
  osoba u sudski registar (hrvatski jezik)
 62. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima
  (bosanski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima
  (hrvatski jezik)
 63. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za upravljanje
  fondovima i o investicionim fondovima (bosanski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za upravljanje
  Fondovima i o investicijskim fondovima (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije FBiH», broj 53/03 (28.10.2003.)
 64. ZAKON o parničnom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o parničnom postupku (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH” , broj 57/03 (21.11.2003.)
 65. ZAKON o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju
  putničkog i kombinovanog saobraćaja (bosanski jezik)

  ZAKON o financiranju željezničke infrastrukture i sufinanciranju
  putničkog i kombiniranog prometa (hrvatski jezik)
 66. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i realizaciji
  potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanaski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju
  tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH” , broj 63/03 /16.12.2003./
 67. ZAKON o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 68. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj i tužilačkoj funkciji
  u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sudačkoj i tužiteljskoj
  funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)