HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2019. GODINI

 

 

  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/19 /20.2.2019./
 1. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 2. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 3. ZAKON o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 30/19 /8.5.2019./
 4. ZAKON o Gradu Visoko (bosanski jezik)
  ZAKON o Gradu Visoko (hrvatski jezik)
 5. ZAKON o Gradu Gračanica (bosanski jezik)
  ZAKON o Gradu Gračanica (hrvatski jezik)
 6. ZAKON o Gradu Čapljina (bosanski jezik)
  ZAKON o Gradu Čapljina (hrvatski jezik)
 7. ZAKON o Gradu Gradačac (bosanski jezik)
  ZAKON o Gradu Gradačac (hrvatski jezik)
 8. ZAKON o Gradu Ljubuški (bosanski jezik)
  ZAKON o Gradu Ljubuški (hrvatski jezik)
 9. ZAKON o Gradu Srebrenik (bosanski jezik)
  ZAKON o Gradu Srebrenik (hrvatski jezik)
 10. ZAKON o Gradu Živinice (bosanski jezik)
  ZAKON o Gradu Živinice (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/19 /26.7.2019./
 11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/19 /31.7.2019./
 13. ZAKON o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ZAKON o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
  ZAKON o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/19 /31.12.2019./
 16. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 17. BUDŽET FERK-a za 2019. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN FERK-a za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 18. BUDŽET FERK-a za 2020. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN FERK-a za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 19. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ZAKON o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (hrvatski jezik)
 22. ZAKON o izmjenama Zakona o doprinosima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o doprinosima (hrvatski jezik)
 23. ZAKON o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)