ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ

KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član 1.

 

 

U Zakonu o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/14 i 36/18) u članu 7. stav (1) riječi: "pet mjeseci",

zamjenjuju se riječima: "šest mjeseci".

 

 

Član 2.

 

 

U članu 8. stav (3) riječi: "10.07.2019. godine", zamjenjuju se riječima: "31.12.2021. godine".

 

 

Član 3.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović