HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2004. GODINI


«Službene novine Federacije BiH» , broj 6/04 /30.01.2004./

  1. ZAKON o vijeću zaposlenika (bosanski jezik)
    ZAKON o vijeću uposlenika (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 39/04 (24.7.2004)