Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Imenovanje Vlade Federacije BiH potvrđeno je 31. marta 2015. godine na zasjedanju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. U ovom sazivu Vlade FBiH dužnosti su preuzeli: premijer - Fadil NOVALIĆ, zamjenica premijera i ministrica finansija - Jelka MILIĆEVIĆ, zamjenik premijera i ministar trgovine - Aleksandar REMETIĆ, ministar unutrašnjih poslova - Aljoša ČAMPARA, ministar pravde - Mato JOZIĆ, ministar energije, rudarstva i industrije - Reuf BAJROVIĆ, ministar prometa i komunikacija - Denis LASIĆ, ministar rada i socijalne politike - Milan MANDILOVIĆ, ministar raseljenih osoba i izbjeglica - Edin RAMIĆ, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Salko BUKVAREVIĆ, ministar zdravstva - Vjekoslav MANDIĆ, ministrica obrazovanja i nauke - Elvira DILBEROVIĆ, ministrica kulture i sporta - Zora DUJMOVIĆ, ministar prostornog uređenja - Josip MARTIĆ, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Šemsudin DEDIĆ, ministar razvoja, poduzetništva i obrta - Amir ZUKIĆ i ministrica okoliša i turizma - Snježana SOLDAT.

HRONOLOGIJA POPUNJAVANJA I IZMJENA SASTAVA VLADE

 • 31.3.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Vlade Federacije BiH
 • 9.4.2015. godine - Vlada Federacije BiH je, na osnovu Rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 13.3.2015. godine, donijela Rješenje o privremenom imenovanju Dragana Lukača za direktora Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.
 • 15.6.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Reufa Bajrovića na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 15.9.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalne ministrice okoliša i turizma Snježane Soldat na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 28.10.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra trgovine Aleksandra Remetića na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 28.10.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra rada i socijalne politike Milana Mandilovića na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Nermina Džindića za federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Zlatana Vujanovića za federalnog ministra trgovine.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Veska Drljače za federalnog ministra rada i socijalne politike.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Edite Đapo za federalnu ministricu okoliša i turizma.

 • PROPISI KOJI REGULIŠU RAD VLADE FBIH

 


Četvrtak,
21. juni 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA