Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Imenovanje Vlade Federacije BiH potvrđeno je 31. marta 2015. godine na zasjedanju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. U ovom sazivu Vlade FBiH dužnosti su preuzeli: premijer - Fadil NOVALIĆ, zamjenica premijera i ministrica finansija - Jelka MILIČEVIĆ, zamjenik premijera i ministar trgovine - Aleksandar REMETIĆ, ministar unutrašnjih poslova - Aljoša ČAMPARA, ministar pravde - Mato JOZIĆ, ministar energije, rudarstva i industrije - Reuf BAJROVIĆ, ministar prometa i komunikacija - Denis LASIĆ, ministar rada i socijalne politike - Milan MANDILOVIĆ, ministar raseljenih osoba i izbjeglica - Edin RAMIĆ, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Salko BUKVAREVIĆ, ministar zdravstva - Vjekoslav MANDIĆ, ministrica obrazovanja i nauke - Elvira DILBEROVIĆ, ministrica kulture i sporta - Zora DUJMOVIĆ, ministar prostornog uređenja - Josip MARTIĆ, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Šemsudin DEDIĆ, ministar razvoja, poduzetništva i obrta - Amir ZUKIĆ i ministrica okoliša i turizma - Snježana SOLDAT.

HRONOLOGIJA POPUNJAVANJA I IZMJENA SASTAVA VLADE

 • 31.3.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Vlade Federacije BiH
 • 15.6.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Reufa Bajrovića na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 15.9.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalne ministrice okoliša i turizma Snježane Soldat na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 28.10.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra trgovine Aleksandra Remetića na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 28.10.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra rada i socijalne politike Milana Mandilovića na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Nermina Džindića za federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Zlatana Vujanovića za federalnog ministra trgovine.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Veska Drljače za federalnog ministra rada i socijalne politike.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Edite Đapo za federalnu ministricu okoliša i turizma.
 • 22.1.2020. godine - Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara prihvatio je ostavku federalne ministrice obrazovanja i nauke/znanosti Elvire Dilberović koja je odlukom Predsjedništva BiH imenovana na dužnost ambasadorice u Kraljevini Švedskoj.
 • Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević preminuo je 29.7.2020. godine na Klinici za plućne bolesti Podhrastovi Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
 • Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić preminuo je 7.10.2021. godine u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

 • PROPISI KOJI REGULIŠU RAD VLADE FBIH