Aktuelno


PUFBiH: Broj zaposlenih u Federaciji BiH veći za 2.640

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopćila je danas da je broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu zaposlenika, 13. septembra 2021. godine iznosio 529.537, te je u odnosu na podatak od 6. septembra 2021. godine taj broj veći za 2.640.

Više
Ministar Zukić: Regresiranje kamata omogućit će lakše poslovanje malih poduzeća i obrtnika

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić izjavio je za medije nakon održane sjednice Vlade FBiH u Mostaru kako će Ugovor s Razvojnom bankom FBiH o saniranju kamata koje nastanu u periodu korištenja sredstava garantnog fonda, omogućiti lakše poslovanje malih poduzeća i obrtnika.

Više
Izmjenama unaprijeđen i usaglašen Zakon o PIO-u

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača na današnjoj konferenciji za medije održanoj u Mostaru, nakon što je Vlada FBiH usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se otklanjaju nejasnoće i preciziraju neke norme u postojećem zakonu, podsjetio je da je 2018. godine kada je usvojen Zakon o penzijskom osiguranju, usvojen i zaključak da Vlada FBiH prati stanje u toj oblasti, napravi analizu, te u skladu s tim predloži izmjene i dopune Zakona.

Više
Vlada FBiH: 30 miliona KM općinama i gradovima za podršku budžetu i projekte

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je usvojila odluku o dodjeli finansijske pomoći gradskim i općinskim budžetima u ukupnom iznosu od 30 miliona maraka.

Više
Završena 281. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" u iznosu od 10.000.000 KM i „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - kantoni i općine“ u iznosu od 20.000.000 KM.

Više
Ministrica Đapo učestvuje na prvoj međunarodnoj konferenciji o turizmu EVORA FORUM - A WORLD FOR TRAVEL

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo putem video linka učestvuje na prvoj međunarodnoj konferenciji posvećenoj pitanju održivosti u turizmu koji se 16. i 17. septembra održava u portugalskom gradu Evora.

Više

ARHIVA
Subota,
18. septembar 2021.
VIŠE