Samostalne federalne uprave i upravne organizacije


Hamdije Kreševljakovića br. 96, Sarajevo
Tel: +387 33 201-784
Fax: +387 33 586-056Federalni zavod za statistiku

Direktor: Emir Kremić | na period do okončanja konkursne procedure

Zelenih Beretki 26, Sarajevo
Tel: +387 33 206-452
Fax: +387 33 657-704, 664-553Federalni hidrometeorološki zavod

Direktor: Almir Bijedić

Bardakčije 12, Sarajevo
Tel: +387 33 276-700
Fax: +387 33 276-701Arhiv Federacije BiH

Direktor: dr. Adamir Jerković

Marka Marulića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 214-481, 556-906
Fax: +387 33 556-905
Dola 15, Sarajevo
Tel: +387 33 667-272
Fax: +387 33 212-625Federalna direkcija robnih rezervi

Direktor: Tončo Bavrka

Marka Marulića broj 2, Sarajevo
Tel: +387 33 207-911
Fax: +387 33 210-138Federalna uprava civilne zaštite

Direktor: Fahrudin Solak

Vitomira Lukića 10, Sarajevo
Tel: + 387 33 779-450
Fax: +387 33 779-499
Fehima ef. Čurčića 6, Sarajevo
Tel: +387 33 563-350
Fax: +387 33 563-351Federalni zavod za agropedologiju

Direktor: mr Esad Bukalo

Dolina broj 6, Sarajevo
Tel: +387 33 268-262
Fax: +387 33 268-261Federalni zavod za poljoprivredu

Direktor: Omer Kurtović

Butmirska cesta 40, 71 210 Ilidža
Tel: +387 33 774-230
Fax: +387 33 637-601Federalni zavod za geologiju

Direktor: Hazim Hrvatović

Ustanička 11, 71 210 Ilidža
Tel: +387 33 625-208
Fax: +387 33 621-567

Federalni agromediteranski zavod

Direktor: Marko Ivanković

Biskupa Čule br. 10, 88 000 Mostar
Tel: +387 36 335-050
Fax: +387 36 335-051

Nedjelja,
17. decembar 2017.
 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA