Aktualno

Održana 169. sjednica Vlade Federacije BiH

Uvažavajući brojne zahtjeve javnosti, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH.

Više
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti oštro osudilo incident u tuzlanskoj Gimnaziji

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti oštro je osudilo incident u Gimnaziji „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, u kojem su teško ozlijeđene direktorica i pedagogica ove škole.

Više
Radno vrijeme prilagoditi zimskim uslovima

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), preporučuje poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih snježnim padavinama i niskim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti štetne posljedice po zdravlje radnika.

Više
Hitna sjednica Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar opunomoćila Marinka Bošnjaka.

Više
Porezna uprava FBiH u 2018. naplatila 5.182.422.312 KM javnih prihoda

Na današnjoj pres-konferenciji Porezne uprave FBiH istaknuto je da ukupna naplata javnih prihoda u FBiH u 2018. iznosi 5.182.422.312 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 362.114.860 KM ili 7,51 posto.

Više
Potpisan sporazum za sanaciju i izgradnju 119 stambenih jedinica u Goraždu

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, premijer Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Emir Oković, resorna kantonalna ministrica Sabira Bešlija i gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović danas su potpisali sporazum o saradnji za četiri podprojekta koji će na području ovog kantona biti provođeni u okviru Projekta CEB II - „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja“.

Više
ARHIVA
Petak,
18. siječanj 2019.
 
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
ARHIVA