Sastav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine


PREMIJER

FADIL NOVALIĆ




Zamjenica premijera i ministrica finansija

JELKA MILIČEVIĆ




Zamjenik premijera i ministar rada i socijalne politike

VESKO DRLJAČA




Ministar unutrašnjih poslova

ALJOŠA ČAMPARA




Ministar pravde

MATO JOZIĆ




Ministar energije, rudarstva i industrije

NERMIN DŽINDIĆ




Ministar prometa i komunikacija

DENIS LASIĆ




Ministar trgovine

ZLATAN VUJANOVIĆ




Ministar raseljenih osoba i izbjeglica

EDIN RAMIĆ




Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila�kog rata

SALKO BUKVAREVIĆ




Ministar zdravstva

VJEKOSLAV MANDIĆ




Ministrica obrazovanja i nauke

22.1.2020. predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara prihvatio je ostavku federalne ministrice obrazovanja i nauke/znanosti Elvire Dilberović koja je odlukom Predsjedništva BiH imenovana na dužnost ambasadorice u Kraljevini Švedskoj.




Ministrica kulture i sporta

ZORA DUJMOVIĆ




Ministar prostornog ure�enja

JOSIP MARTIĆ




Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i �umarstva

ŠEMSUDIN DEDIĆ




Ministar razvoja, poduzetništva i obrta

AMIR ZUKIĆ




Ministrica okoliša i turizma

EDITA ĐAPO



Ponedjeljak,
06. april 2020.
VIŠE