Aktuelno


Premijer Novalić primio u oproštajnu posjetu ambasadora Vukićevića

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić primio je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu u oproštajnu posjetu ambasadora Republike Srbije u BiH Stanimira Vukićevića s kojim se zadržao u dužem razgovoru.

Više
Održana 135. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 135. sjednici, koja je održana u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju i uputila ga u Parlament FBiH. Ove izmjene uslijedile su nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud Tuzla u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 87., stav 4. i 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju, donio presudu kojom je utvrđeno da dio člana ovog Zakona (stav 5.) nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Više
Ministri Ramić i Čampara posjetili napadnute bošnjačke povratnike na Sokocu

Federalni ministri raseljenih osoba i izbjeglica i unutrašnjih poslova Edin Ramić i Aljoša Čampara i zamjenik načelnika Policijske uprave Istočno Sarajevo Predrag Čajić posjetili su u selu Pediše u općini Sokolac povratničku porodicu Hameda Vražalice, u čijem dvorištu su sinoć nepoznate osobe podmetnule požar u kojem su uništeni dva automobila i garaža.

Više
Premijer o Prijedlogu budžeta FBiH za 2018. godinu: Kvalitetan i realan dokument

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić obrazložio je danas poslanicima predloženi Budžet FBiH za 2018. godinu na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koja je u toku u Sarajevu.

Više
Bukvarević i boračka udruženja pozvali na usvajanje budžeta

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja FBiH su, nakon današnjeg sastanka, pozvali na usvajanje Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, u kojem je predviđeno 315,5 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu.

Više
Nastavak procesa regulatornih reformi od ključnog značaja za privlačenje investicija

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u sаrаdnji sa implementatorima Projekta LIFE, Britanskom аmbаsadоm i Međunarodnom finansijskom korporacijom - IFC, članicom Grupacije Svјеtskе bаnkе, organiziralo konferenciju pod nazivom „Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou“.

Više

ARHIVA
Ponedjeljak,
22. januar 2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA