Aktuelno

FUZIP: EU donirala informatičku opremu za federalne poljoprivredne i fitosanitarne inspektore
30 Nov 2021Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove saopćeno je da je, u okviru EU podrške jačanju kapaciteta BiH u sektorima bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne oblasti, ova uprava dobila informatičku opremu u vrijednosti 30.000 eura.  

S ciljem podrške, informatička oprema bit će dodijeljena federalnim fitosanitarnim inspektorima na graničnim prijelazima Bijača, Gorica, Kamensko, Izačić, Orašje i Bosanski Šamac, te federalnim poljoprivrednim inspektorima u uredima poljoprivredne inspekcije  FUZIP u Mostaru i Sarajevu.

Glavni federalni poljoprivredni inspektor i koordinator projekta FUZIP-a Mehmed Čeligija zahvalio se međunarodnim donatorima i kancelariji Evropske unije u BiH, kao i Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH koja je koordinirala i artikulisala zahtjeve nadležnih entitetskih inspektorata i inspekcije Distrikta Brčko. Prema njegovim riječima, ovakav vid tehničke podrške će doprinijeti ukupnoj profesionalizaciji fitosanitarnih službi i unapređenju fitosanitarne kontrole domaće proizvodnje, izvoza i uvoza, ali i ispunjavanju obaveza postavljenih pred sektorski okvir poljoprivrede u zaštiti zdravlja bilja.

- Donacija moderne informatičke opreme i deset vozila će omogućiti veću efikasnost i mobilnost federalnih fitosanitarnih inspektora u vršenju fitosanitarnog nadzora prekograničnog prometa roba, izdavanju fitosanitarnih certifikata za izvoz, te realizaciji komplementarnih obaveza fitosanitarnih i poljoprivrednih inspektora u unutrašnjem nadzoru primarne proizvodnje bilja i biljnih proizvoda, te drugim aspektima osiguranja zaštite zdravlja bilja i domicilne primarne poljoprivredne proizvodnje. Kreiranje tehničkih preduvjeta za operativnije funkcionisanje inspekcija predstavlja i značajan iskorak ka usklađivanju sa standardima i principima Evropske unije - kazao je Čeligija.

Dodao je da Bosni i Hercegovini predstoje konstantne obaveze praćenja i verifikacije statusa zdravlja bilja i mapiranja karakterističnih zona s ciljem sačinjavanja izvještaja prema Evropskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu bilja (EPPO - European and Mediterranean Plant Protection Organization), po obavezama sadržanim u Međunarodnoj konvencija za zaštitu bilja (IPPC - International Plant Protection Convention), kao sastavnog dijela preuzetih obaveza vezanih za cjelokupni sistem sigurnosti hrane u BiH i njegove usklađenosti s pravnom stečevinom EU.

- Adekvatna institucionalna forma inspekcija, postupci nadzora harmonizovani s dobrim praksama u EU, validacija procesa u skladu sa standardima za provedbu inspekcijskih nadzora, ukratko - sistem usklađen sa sistemom EU, jesu glavni prioriteti za ostvarenje jednakog statusa domaće proizvodnje s proizvodima iz uvoza i konkurentnosti na tržištu EU, SAD i trećih zemalja - kazao je inspektor Čeligija, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
Srijeda,
19. januar 2022.
;">
VIŠE