Aktuelno

PUFBiH: Poziv za podnošenje poreznih prijava za 2020. godinu
29 Dec 2020Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu porezne prijave i to: godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. godinu - Obrazac GPD-1051 i prijavu poreza na dobit za 2020. godinu do 31.03.2021. godine, te godišnju prijavu poreza na imovinu za 2020. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2021. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2021. godine. Porezne prijave za komunalne, kantonalne i općinske takse podnose se u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.  

Sve dodatne informacije i kontakti za poreske obveznike nalaze se na web stranici Porezne uprave FBiH (www.puf.ba).

Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa, iz ove uprave preporučuju poreznim obveznicima da dokumentaciju za registraciju korištenja E-usluga dostave putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

Također, iz Porezne uprave FBiH napominju da porezni obveznik koji ne podnese porezne prijave izlaže se riziku da Porezna uprava Federacije BiH podnese prijavu uime poreznog obveznika za što je propisana novčana kazna u iznosu od 500 do 50.000 KM.  
 
Nedjelja,
28. februar 2021.
VIŠE