Aktuelno

Naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva
11 Mar 2020
Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini, te uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19), Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva uputio je danas novu naredbu prema kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva.
 
Jednonm od njih se nalaže kantonalnim kriznim stožerima da, sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, donesu naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.
 
Naloženo im je i da, sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja na području kantona ili dozvole održavanje kulturnih i sportskih događaja bez publike, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.
 
Svim sportskim savezima sa sjedištem u Federaciji BiH naloženo je da, u slučaju organiziranja međunarodnih natjecanja na teritoriji Federacije BiH, bez publike, u narednih 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe, obvezno Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva tri dana prije dolaska dostave podatke o natjecateljima i ostalim osobama koje dolaze u Federaciju BiH, naznače vrste prijevoza, mjesta i datuma ulaska u Federaciju BiH, duljinu boravka u Federaciji BiH, kao i mjesta boravka u Federaciji BiH, s preciznom rutom kretanja u Federaciji BiH. Primljeni podaci će biti distribuirani Federalnoj upravi za inspekcijske poslove - Sektoru federalne granične sanitarne inspekcije i putem Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH - Graničnoj policiji radi nadležnog postupanja.
 
Naloženo je kantonalnim kriznim stožerima da, sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.
 
Također im je naloženo da, sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, pojačaju epidemiološki nadzor u dječijim vrtićima i ustanovama za socijalnu skrb za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva.Svim građanima i građankama u Federaciji BiH preporučeno je da se, u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.
 
Svim osobama u Federaciji BiH kojim je izrečena mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, od strane kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti. Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izdatih rješenja o naloženim mjerama. Rok: kontinuiran do daljnjeg.
 
Preporučeno je zdravstvenim djelatnicima u Federaciji BiH da ne putuju u inozemstvo, posebno na organizirane stručne i znanstvene skupove, kao i turistička putovanja u inozemstvo. Rok: kontinuiran do daljnjeg.
 
Upućen je poziv građanima BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom da ne dolaze, bez veće potrebe, u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja koronavirusa, a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanjem epidemiološke situacije u Federaciji BiH
 
Naredba Kriznog stožera od 10.3.2020. odine dostupna na internet stranici Federalnog ministarstva zdravstva: http://fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva/519-novi-koronavirus-2019-ncov.
 
 
Četvrtak,
21. oktobar 2021.
;">
VIŠE