Aktuelno

Održana 210. sjednica Vlade Federacije BiH
20 Feb 2020

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici odžanoj u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu. Osim tehničkih popravki, izmjenama i dopunama su obuhvaćene i sugestije koje je na Zakon o faktoringu uputilo Udruženja banaka FBiH.
 
Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o inspekcijama Federacije BiH, a novina je širenje djelokruga rada Federalne uprave za inspekcijske poslove na oblasti rada humanitarnih organizacija i socijalne i dječije zaštite.
 
Povodom obilježavanja 1. marta/ožujka - Dana nezavisnosti/neovisnosti Bosne i Hercegovine, donesena je Odluka o proglašenju 2. marta/ožujka 2020. godine neradnim danom u Federaciji BiH. Ovu odluku Vlada je donijela s obzirom na to da ove kalendarske godine 1. mart/ožujak pada u nedjelju, a imajući u vidu značaj ovog državnog praznika.
 
Danas je usvojeno nekoliko programa izdvajanja sredstava iz ovogodišnjeg Budžeta Federacije BiH.
 
Tako je na ime poticaja za poljoprivredu odobreno 87.000.000 KM, za sanaciju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH predviđeno je 30.000.000 KM (Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla po 10.000.000 KM), a odobreno je i izdvajanje ukupno 1.900.000 KM kroz dva programa namijenjena pomoći branilačko-invalidskim kategorijama.
 
Federalna vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  o statusu privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar. Premijer Federacije BiH je ovlašten da uputi pismo/odgovor  M.T. Abraham Group S.A. u partnerstvu sa China Machinery Engineering Corporation&China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering &Construction Co., Ltd na njihov dostavljeni  „Konačni memorandum za uzimanje u zakup Aluminija d.d. Mostar načinjen od Aluminij Industries d.o.o., dio M.T. Abraham Group S.A. u suradnji sa China Machinery Engineering Corporation&China Nonferrous Metal Industry Foreign Engineering& Construction Co. Ltd“ datiran 12.12.2019. o njegovom neprihvatanju i razlozima neprihvatanja.
 
Danas je dopunjena Odluka o postupanju s nakitom od plemenitih metala koji je oduzela Porezna uprave Federacije BiH. Prema novom rješenju, ukoliko ova uprava nakit ne proda po postupku aukcije, oduzeta roba može biti prodata direktno ili javnim oglašavanjem registriranim osobama zlatarima.
 
Vlada je dala saglasnost na Sporazum između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske o uzajamnom prihvatanju uvjerenja o položenim stručnim ispitima u oblasti rudarstva i geologije. Ovo je učinjeno nakon što je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavljena informacija da privredna društva koja se bave djelatnostima iz oblasti rudarstva i geologije imaju problem na terenu zbog uvjerenja o položenim stručnim ispitima u oblasti rudarstva i geologije za zaposlenike privrednih društava koji izvode djelatnost na teritoriji Federacije BiH, a stručni ispit su položili u Republici Srpskoj, kao i obrnuto.
 
Veterinarski fakultet u Sarajevu je pripremio informaciju kojom je upoznao članove Vlade o uspješno završenom postupku akreditacije ispitnih laboratorija za područje serologije i patologije na lokaciji objekta Veterinarskog instituta na Stupu u Sarajevu, za što je, rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva od 18.12.2013. godine, bilo odobreno 1.280.000 KM.
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole i dala Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije prethodnu saglasnost u postupku izdavanja ove dozvole privrednom društvu VE Ivovik d.o.o. Sarajevo, za izgradnju vjetroelektrane „Ivovik", instalirane nazivne snage 84 MW (42x2 MW), odobrene snage priključenja 84 MW (42x2 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 236,631 Gwh, čija je gradnja predviđena na zapadnom rubu općine Tomislavgrad i istočnom rubu općine Livno.
 
Usvojena  je i informacija o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole i data prethodna saglasnost Federalnom ministarstvu u postupku izdavanja ove dozvole privrednom društvu HB Windd.o.o. Livno, za izgradnju VE „Orlovača", instalirane nazivne snage 42,9 MW (13x3,3 MW), odobrene snage priključenja 42,9 MW (13x3,3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 99,06 Gwh, čija je gradnja planirana na lokalitetu Orlovača, na području općine Livno.
 
Federalna vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o stanju poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH i zadužila ga da, zajedno sa ostalim nositeljima programiranja razvoja male privrede u FBiH, prema Zakonu o poticanju razvoja male privrede u FBiH i dokumentu "Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019.-2022. godina", prati stanje u oblasti poduzetničke infrastrukture, te nastavi podršku njenom razvoju.
 
Danas je usvojena i informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o upisu u matičnu knjigu rođenih djece koja su deportovana iz Sirije.
 
 
Subota,
04. decembar 2021.
;">
VIŠE