Aktuelno

Potpisan sporazum o sufinansiranju izrade idejnog projekta toplovoda Kakanj - Sarajevo
07 May 2018Generalni direktor JP "Elektroprivreda BiH" Bajazit Jašarević, izvršni direktor ove javvne kompanije Senad Salkić  i direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić, potpisali su danas Sporazum o sufinansiranju izrade idejnog projekta snabdijevanja toplotnom energijom od TE Kakanj do Sarajeva. 

Direktor Čibukčić je rekao da je današnja svečanost posebno značajna, jer se radi o projektu koji je generacijski.
- Studija izvodljivosti pokazala je da postoji opravdanost ovog projekta. Fond je sufinansirao izradu te studije, a danas se obavezao da će sufinansirati i izradu idejnog projekta - kazao je Čibukčić.

Generalni direktor EPBiH Bajazit Jašarević zahvalio je prisutnima za priliku da danas prisustvuje ovoj ceremoniji.
- Fond je u proteklom periodu ostvario zavidan nivo partnerstva s "Elektroprivredom" i pomogao nam je da ispunimo zadatak Vlade FBiH - poručio je Jašarević.

Dodao je da je ovaj projekt moguće realizirati i prije izgradnje zamjenskog bloka u TE Kakanj.

Kako je istaknuto, cijena toplinskog megavat sata na pragu toplana u Sarajevu bila bi 55 KM po toplinskom satu za period od devet godina od izgradnje toplovoda, što je period povrata investicije, a potom bi ta cijena bila i snižena, te je potvrđeno da bi to značilo dvostruko smanjenje cijene grijanja u odnosu na sadašnju..

Izvršni direktor EP Senad Salkić prisutnim novinarima kazao je da je studija izvodljivosti koju su uradili u proteklom periodu pokazala da je ukupna vrijednost ovog projekta oko 230 miliona KM, te da bi krajnjim potrošačima toplotne energije cijena grijanja trebala biti znatno niža nego danas. 

- Izradom idejnog projekta tačno će biti definirana trasa vrelovoda Kakanj – Sarajevo. Procijenjena vrijednost izrade idejnog projekta je oko milion KM, a nakon što se odabere izvođač, izrada bi trebala trajati između 10 i 12 mjeseci - kazao je Salkić. 

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić koji je prisustvovao potpisivanju ovog dokumenta je napomenuo da Energetska strategija upravo podržava i prati ovakve projekte, te naglasio da je potrebno uključiti nadležne s kantonalnog nivoa zbog prohodnosti i funkcionalnosti projekta. Naglasio je da je on strateško opredjeljenje Vlade FBiH i resornog ministarstva, te da ta podrška nije upitna

Džindić je najavio da će se uskoro podržati i gradnja termovalorizatora, postrojenja za spaljivanje otpada i proizvodnju toplotne i električne energije, te je izrazio nadu da će ove dvije institucije naći zajednički motiv i za ovaj projekt.
 
Toplovod će, rečeno je danas, donijeti direktnu korist za oko 50.000 korisnika u Sarajevu i u općinama do Sarajeva.
 
Srijeda,
23. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA