Aktuelno

Obavijest građanima BiH o implementaciji Projekta registracije nekretnina: Proceduru uspostave zemljišne knjige provode općinski sudovi
06 Dec 2017Zbog tačnog i istinitog informiranja javnosti, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove danas je izdala Obavijest građanima Bosne i Hercegovine. U ovoj upravi ističu da su se, umjesto klasičnog demantija, odlučili za ovakvo reagiranje zbog važnosti i značaja teme na koju se odnosi.
 
Obavijest građanima Bosne i Hercegovine prenosimo u cijelosti:
 
“Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao jedna od institucija koja implementira Projekat registracije nekretnina, je iznenađena objavom članka pod naslovom „FBiH bez znanja Srba „SREĐUJE“ NJIHOVU IMOVINU“, objavljenog dana 5.12.2017. godine u Nezavisnim novinama.
 
U tekstu navedenog članka citiran je zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović, koji je izjavio da „U FBiH poslije šest mjeseci, ako se niko ne javi, oni upisuju na državu i onda se taj neko čija je imovina upisana na državu može žaliti i putem suda i uz plaćanje svih troškova tražiti povrat te imovine i dokazivati vlasništvo“.
 
Navedenih „šest mjeseci“ se najvjerovatnije odnosi na vrijeme proteklo od objave uspostave zemljišne knjige.
 
Polazeći od navedene izjave, a u cilju pravilnog i istinitog informiranja svih građana Bosne i Hercegovine, a naročito građana srpske nacionalnosti, koje ova izjava može nepotrebno uznemiriti, obavještavamo da se Projekt registracije nekretnina, čija je glavna komponenta usklađivanje podataka između zemljišnih knjiga i katastara, implementira od 23. rujna/septembra 2013. godine. Razvojni cilj Projekta je pružanje podrške razvoju održivog sistema registracije nekretnina sa usuglašenim evidencijama registra zemljišta i katastra u urbanim područjima i Federacije Bosne i Hercegovine. Projekt provodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalno ministarstvo pravde, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) i općinski sudovi, a sve u skladu s postojećim zakonima koji se odnose na zemljišne knjige i katastar zemljišta i nekretnina na području Federacije BiH.
 
Uspostava zemljišne knjige se pokreće objavljivanjem oglasa nadležnog općinskog suda o najavi uspostave zemljišne knjige. Ovaj oglas se, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama, objavljuje u Službenom glasniku BiH, Službenim novinama FBiH i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u Bosni i Hercegovini. Pored Zakonom propisane objave, dodatno se vrši objava oglasa jedanput dnevno u periodu od sedam dana na radio stanicama BH radio 1, Radio Federacije BiH, Radio RS i RSG, kao i na jednom portalu koji je najčitaniji za područje za koji se objavljuje oglas.
 
Sve osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava na nekretnini se pozivaju da pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu. Na zahtjev osobe koja tvrdi da može zahtijevati određeno pravo, rok će biti produžen najmanje za 90 narednih dana, kako bi im bilo omogućeno pribavljanje potrebnih dokaza.
 
Osobe koje nisu bile u mogućnosti saznati za najavu postupka uspostavljanja imaju pravo u roku od 60 dana od dana saznanja za postupak uspostavljanja, ali najduže godinu dana od početka postupka uspostavljanja, prijaviti svoje vlasništvo ili neko drugo pravo na nekretnini, u skladu sa odredbom stava 3. točka 4. članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama.
 
Točkom (5) članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama propisano je da u slučaju ako se zainteresirana osoba ne prijavi u navedenom roku, zemljišnoknjižni ured vrši uspostavljanje na osnovu postojećih dokaza u skladu s člankom 64. Zakona o zemljišnim knjigama. Ovo isključuje bilo kakvu mogućnost upisa nekretnine na državu ako u postojećim evidencijama zemljišne knjige i/ili katastra država nije bila upisana kao vlasnik ili posjednik, i ako od strane zemljišno knjižnog referenta koji vrši uspostavu zemljišne knjige nije utvrđena kao vlasnik u skladu s člankom 69. Zakona o zemljišnim knjigama.
 
Građane Bosne i Hercegovine takođe obavještavamo da su dosadašnji rezultati implementacije Projekta registracije nekretnina veoma pozitivni i da su građani zadovoljni, prije svega jer besplatno rješavaju eventualne neusklađenosti podataka upisanih u katastru i zemljišnoj knjizi, za koje bi u redovnim sudskim postupcima utrošili nekoliko tisuća KM, a koji najčešće traju godinu ili duže. Ovo je naročito bitno za slučajeve gdje podaci nisu usklađeni i gdje zbog problema neusklađenosti fizičke ili pravne osobe ne mogu dobiti građevinske dozvole, niti prometovati nekretninama zbog čega se i pokreće uspostava zemljišne knjige.
 
Na osnovu ovoga jasno je da proceduru uspostave zemljišne knjige provode općinski sudovi, u sve u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama, te da su općine, kantoni, entiteti i država Bosna i Hercegovina stranke u postupku kao i svi ostali.
 
Građane Bosne i Hercegovine srpske nacionalnosti, kao i udruženja ili odbore koji se zalažu za zaštitu imovine građana srpske nacionalnosti na teritoriji Federacije BiH, obavještavamo da nemaju razloga za brigu, kao i da stojimo na raspolaganju za organiziranje sastanka s predstavnicima ovih udruženja, radi razgovora o implementaciji Projekta registracije nekretnina i pojašnjenja svih eventualnih pitanja i nejasnoća koje imaju. Također bismo zamolili da nam dostave konkretne primjere, ako postoje, u kojima su se desili problemi koji se spominju u članku i da se jave na kontakt telefone 033-586-063 i 586-064.
 
Ovu priliku koristimo da izrazimo podršku inicijativi iz teksta članka da se građani Bosne i Hercegovine, kako srpske nacionalnosti tako i svi ostali, koji imaju imovinu na teritoriji Federacije BiH, a koji žive izvan Federacije BiH, informiraju i motiviraju da se aktivno uključe u postupak uspostave zemljišne knjige” kaže se u Obavijesti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.    
 
 
Nedjelja,
25. oktobar 2020.
VIŠE