Aktuelno

Završena 118. sjednica Vlade Federacije BiH
07 Sep 2017

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 118. sjednici koja je završena u Sarajevu, usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prošlogodišnjem poslovanju i stanju u privrednim društvima namjenske industrije u FBiH s većinskim državnim kapitalom u FBiH.  Na dan 31.12.2016. godine ukupan prihod ovih društava iznosio je 206.974.929 KM i veći je za 21 posto, a prihod od izvoza 172.734.343 KM, što je 29 posto više u odnosu na 2015. godinu.
 
U 2016. godini namjenska industrija u Federaciji BiH je ostvarila dobit od 27.390.462 KM. Vrijednost kapitala povećana je za 36.809.017 KM i 20 posto je veća u odnosu na pretprošlu godinu. Rezultatima izvoza u 2016. godini (172.734.343 KM) nadmašen je plan predviđen Strategijom razvoja namjenske industrije i Akcionim planom u FBiH za period 2012.-2022. godina, u dijelu koji se odnosi na period do 2017. godine.
 
Federalna vlada, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, odobrila je da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH izdvoji 116.337,03 KM za uplatu doprinosa za PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti za 25 radnika KTK Visoko d.d. Visoko koji su stekli uslove za odlazak u penziju.
 
Utvrđen je i Parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH. Jedna od novina je da operator distributivnog sistema može na mrežu privremeno priključiti bespravno izgrađene objekte. Uvjet je uvjerenje organa uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole da li je izgrađeni objekat na području gdje nisu doneseni planski dokumenti i je li u postupku legalizacije.
 
Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o hemikalijama, koji uređuje klasifikaciju, pakovanje i obilježavanje opasnih hemikalija, razmjenu podataka o hemikalijama kroz sigurnosno-tehnički list, integralni inventar proizvedenih i uvezenih hemikalija, dobru laboratorijsku praksu, ograničenja i zabrane supstanci koje izazivaju zabrinutost.
 
S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH.
 
 
Utorak,
20. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA