Aktuelno

Regulisanje rada pijaca i trgovaca
16 Mar 2017Federalna uprava za inspekcijske poslove je, na inicijativu Federalnog ministarstva trgovine, danas upriličila sastanak povodom izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, a s ciljem kvalitetnijeg regulisanja i kontrole obavljanja trgovine na malo ličnim radom, odnosno kategorije “trgovac pojedinac”.
 
Sastanku su, osim direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove i glavnog federalnog tržišnog inspektora, prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva trgovine, Porezne uprave FBiH, te javnih preduzeća - pijaca/tržnica iz Federacije BiH.
 
Konstatovano je da izmjene i dopune Zakona omogućavaju kvalitetniju borbu protiv sive ekonomije kroz uvođenje neregistrovanih trgovaca pojedinaca u sistem i efikasniju kontrolu nad ovom vrstom djelatnosti, te pojednostavljivanje procedura za poslovanje ovih privrednika u FBiH.
 
Najvažnije izmjene i dopune se odnose na jasno propisivanje uvjeta za organizovanje pijace, precizno regulisanje vrste roba u odnosu na prodajno mjesto, kao i preciznije utvrđivanje odredbi u vezi sa inspekcijskim nadzorom.
 
Učesnici sastanka su naglasili važnost uspostavljanja saradnje i partnerstva u jačanju cjelokupnog sistema, kako bi svi subjekti na pijačnim prostorima bili uvedeni u zakonske okvire i, na taj način, pored represivnih, bile provođene preventivne i korektivne mjere u suzbijanju sive ekonomije u FBiH.
 
Srijeda,
15. juli 2020.
VIŠE