HRONOLOSKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 1997. GODINI

 

"Sluzbene novine Federacije BiH", broj 14/97
1. ZAKON o potvrdjivanju zakona koje je donijela Ustavotvorna skupstina Federacije BiH (hrvatski jezik)
    ZAKON o potvrdjivanju zakona koje je donijela Ustavotvorna skupstina Federacije BiH (bosanski jezik)
"Sluzbene novine Federacije BiH", broj 21/97
2. ZAKON o kontroli kakvoce odredjenih proizvoda pri uvozu i izvozu
"Sluzbene novine Federacije BiH", broj 24/97
3. ZAKON o racunanju vremena (bosanski jezik)
    ZAKON o racunanju vremena (hrvatski jezik)
"Sluzbene novine Federacije BiH", broj 25/97
4. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
6. ZAKON o izmjenama Carinskog zakona (hrvatski jezik)
    ZAKON o izmjenama Carinskog zakona (bosanski jezik)
"Sluzbene novine Federacije BiH", broj 27/97
7. ZAKON o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (hrvatski jezik)
    ZAKON o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (bosanski jezik)
8. ZAKON o izvrsavanju Proracuna-Budzeta Federacije BiH za 1997. godinu
9. ZAKON o utvrdjivanju i ostvarivanju trazbina gradjana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)
    ZAKON o utvrdjivanju i realizaciji potrazivanja gradjana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
10. ZAKON o poticajnim i zastitnim mjerama domace proizvodnje (hrvatski jezik)
      ZAKON o podsticajnim i zastitnim mjerama domace proizvodnje (bosanski jezik)
11. ZAKON o privatizaciji poduzeca (hrvatski jezik)
      ZAKON o privatizaciji preduzeca (bosanski jezik)
12. ZAKON o placama sudaca sudova Federacije BiH (hrvatski jezik)
      ZAKON o placama sudija sudova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ISPRAVKA Zakona o placama sudaca sudova Federacije Bosne i Hercegovine
13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na placu (hrvatski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na placu (bosanski jezik)
14. ZAKON o uvjetima i nacinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (hrvatski jezik)
      ZAKON o uvjetima i nacinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (bosanski jezik)
"Sluzbene novine Federacije BiH", broj 28/97
15. ZAKON o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ZAKON o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
16. ZAKON o zadrugama (bosanski jezik)
      ZAKON o zadrugama (hrvatski jezik)
"Sluzbene novine Federacije BiH", broj 29/97
17. ZAKON o zdravstvenoj zastiti (hrvatski jezik)
     ZAKON o zdravstvenoj zastiti (bosanski jezik)
"Sluzbene novine Federacije BiH", broj 30/97
18. ZAKON o zdravstvenom osiguranju (bosanski jezik)
      ZAKON o zdravstvenom osiguranju (hrvatski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 32a/97
19. ZAKON o porezu na dobit poduzeca (hrvatski jezik)
      ZAKON o porezu na dobit preduzeca (bosanski jezik)