HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2015. GODINI

 

  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/15 /2.2.2015./
  1. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 25/15 /31.3.2015./
  2. Budžet Federacije FBiH za 2015.godinu
   (bosanski jezik)


  3. Proračun Federacije FBiH za 2015.godinu

   (hrvatski jezik)

  4. Zakon o izvršavanju Budžeta FBiH za 2015. godinu (bosanski jezik)
   Zakon o izvršavanju Proračuna FBiH za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  5. «Službene novine Federacije BiH», broj 48/15/24.6.2015./
  6. ZAKON o unutrašnjem platnom prometu (bosanski jezik)
   ZAKON o unutrašnjem platnom prometu (hrvatski jezik)
  7. ZAKON o igrama na sreću (bosanski jezik)
   ZAKON o igrama na sreću (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 62/15 /12.8.2015./
  8. ZAKON o radu (bosanski jezik)
   ZAKON o radu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 77/15 /7.10.2015./
  9. BUDŽET FERK-a za 2015. godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN FERK-a za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  10. ZAKON o izmjenama Zakona o čeku (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o čeku (hrvatski jezik)
  11. ZAKON o preuzimanju dioničkih društava (bosanski jezik)
   ZAKON o preuzimanju dioničkih društava (hrvatski jezik)
  12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 79/15 /14.10.2015./
  13. ZAKON o izmjeni Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 81/15 /21.10.2015./
  14. ZAKON o privrednim društvima (bosanski jezik)
   ZAKON o gospodarskim društvima (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 86/15 /6.11.2015./
  15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)

   ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  16. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  17. ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)
  18. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)
  19. ZAKON o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)
  20. ZAKON o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 91/15 /27.11.2015./
  21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (hrvatski jezik)
  23. ZAKON o izmjenama Zakona o pomilovanju (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o pomilovanju (hrvatski jezik)
  24. ZAKON o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  25. ZAKON o izmjeni Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 94/15 /9.12.2015./
  26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  27. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 98/15 /23.12.2015./
  28. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 99/15 /25.12.2015./
  29. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 102/15 /31.12.2015./
  30. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)

   PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)

  31. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  32. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)