HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2005. GODINI

  «Službene novine Federacije BiH» , broj 8/05 /09.02.2005./
 1. ZAKON o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ZAKON o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 9/05 /16.02.2005./
 3. ZAKON o upravnim sporovima (hrvatski jezik)
  ZAKON o upravnim sporovima (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 11/05 /02.03.2005./
 4. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 15/05 /16.03.2005./
 5. ZAKON o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ZAKON o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 18/05/23.03.2005./
 6. ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 7. ZAKON o izmjenama i dopunama Kaznenoga zakona Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju (bosanski jezik)
 9. ZAKON o prestanku važenja Zakona o registriranim zalogama na pokretnim stvarima i članskim udjelima (hrvatski jezik)
  ZAKON o prestanku važenja Zakona o registriranim zalogama na pokretnim stvarima i članskim udjelima (bosanski jezik)
 10. ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 22/05 /06.04.2005./
 11. ZAKON o zaštiti od nasilja u porodici (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti od nasilja u obitelji (hrvatski jezik)
 12. ZAKON o posredovanju u privatnom osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o posredovanju u privatnome osiguranju (hrvtaski jezik)
 13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 24/05 /18.04.2005./
 14. ZAKON o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (hrvatski jezik)
  ZAKON o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju (bosanski jezik)
 15. ZAKON o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti (hrvatski jezik)
  ZAKON o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 27/05 /04.05.2005./
 16. ZAKON o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) *pdf format
  ZAKON o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) *pdf format
 17. ZAKON o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) *pdf format
  ZAKON o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) *pdf format

  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/05 /11.05.2005./

 18. ZAKON o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (bosanski jezik)

  ZAKON o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (hrvatski jezik)

 19. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne iHercegovine (bosanski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne iHercegovine (hrvatski jezik)

 20. ZAKON o izmjeni Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ZAKON o izmjeni Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/05 /18.05.2005./

 21. ZAKON o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (bosanski jezik)

  ZAKON o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (hrvatski jezik)

 22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (bosanski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (hrvatski jezik)

 23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima (bosanski jezik)

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 32/05 /08.06.2005./

 24. ZAKON o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 35/05 /20.06.2005./

 25. Porodični ZAKON Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) *pdf format
  Obiteljski ZAKON Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) *pdf format

 26. ZAKON o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) *pdf format
  ZAKON o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)*pdf format
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 38/05 /04.07.2005./

 27. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (bosanki jezk)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (hrvatski jezk)

 28. ZAKON o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

 29. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 49/05 /8.08.2005./

 30. ZAKON o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ZAKON o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

 31. ZAKON o vještacima (hrvatski jezik)
  ZAKON o vještacima (bosanki jezik)

 32. ZAKON o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ZAKON o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

 33. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 67/05 /30.11.2005./

 34. ZAKON o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o građevnom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

 35. ZAKON o izmjenama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 68/05 /07.12.2005./

 36. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanki jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

 37. ZAKON o izmjeni Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

 38. ZAKON o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (bosanki jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (hrvatski jezik)

 39. ZAKON o izmjenama Zakona o privrednim društvima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o gospodarskim društvima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 69/05 /14.12.2005./

 40. ZAKON o inspekcijama u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ZAKON o inspekcijama u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 70/05
  /15.12.2005./

 41. ZAKON o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
  ZAKON o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)

 42. ZAKON o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (bosanski jezik)
  ZAKON o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 73/05 /28.12.2005./

 43. ZAKON o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (bosanski jezik)
  ZAKON o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi (hrvatski jezik)

 44. ZAKON o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)

 45. ZAKON o dopunama Zakona o parničnom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o parničnom postupku (hrvatski jezik)

 46. ZAKON o dopuni Zakona o vanparničnom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o izvanparničnom postupku (hrvatski jezik)

 47. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)