Назад

Састав Владе Федерације Босне и Херцеговине

 • Премијер
  ФАДИЛ НОВАЛИЋ

 • Замjеница премијера и министрица финансија
  ЈЕЛКА МИЛИЋЕВИЋ

 • Замjеник премијера и министар рада и социјалне политике
  ВЕСКО ДРЉАЧА

 • Министар унутрашњих послова
  АЉОША ЧАМПАРА

 • Министар правде
  МАТО ЈОЗИЋ

 • Министар енергије, рударства и индустрије
  НЕРМИН ЏИНДИЋ

 • Министар промета и комуникација
  ДЕНИС ЛАСИЋ

 • Министар трговине
  ЗЛАТАН ВУЈАНОВИЋ

 • Министар расељених особа и избјеглица
  ЕДИН РАМИЋ

 • Министар за питања бораца и инвалида одбрамбено - ослободилачког рата
  САЛКО БУКВАРЕВИЋ

 • Министар здравства
  ВЈЕКОСЛАВ МАНДИЋ

 • Министрица образовања и науке
  ЕЛВИРА ДИЛБЕРОВИЋ

 • Министрица културе и спорта
  ЗОРА ДУЈМОВИЋ

 • Министар просторног уређења
  ЈОСИП МАРТИЋ

 • Министар пољопривреде, водопривреде и шумарства
  ШЕМСУДИН ДЕДИЋ

 • Министар развоја, предузетништва и обрта
  АМИР ЗУКИЋ

 • Министрица околиша и туризма
  ЕДИТА ЂАПО


Уторак,
19. јануар 2021.
RSS актуелности
U raspravi