Назад

Завод за јавну управу

Валтера Перића 15
Сарајево
Телефон: ++387 33 21 31 51
Факс : ++387 33 66 89 56

Организацијска структура

Директор
тренутно непопуњено
Телефон: ++387 33 21 31 51
Факс: ++387 33 66 89 56
e-mail Anav@pris.gov.ba

Помоцник директора
Измир Хадзиавдиц
Телефон: ++387 33 21 31 51
Факс: ++387 33 66 89 56
e-mail: izmirh@pris.gov.ba

Дјелокруг

  • унапредјење рада и организирање дрзавне управе Федерације
  • струцно образовање и усаврсавање дјелатника у тијелима управе ФБиХ
  • изборни систем
  • политицко
  • територијално организирање ФБиХ

 

Субота,
06. јуни 2020.
RSS актуелности
U raspravi