Назад

Министарство културе и спорта

Обала Мака Диздара2,
Сарајево
Телефон: +387 33 25 41 00, 25 41 03
Фаx: + 387 33 22 66 75
Web: www.fmks.gov.ba
E-mail:  kabinet@fmks.gov.ba;

Министрица: Зора Дујмовић

Биографија

Рођена је 10.02.1953. у Завидовићима.

Дипломирала је 1976. године на Факултету политичких наука Универзитета у Сарајеву, одсјек: Виша школа за социјалне раднике. 2007. године дипломирала је на Универзитету у Бања Луци и стекла звање менаџера у социјалној заштити и социјалној политици.

Од 1977. године радила је као социјална радница у Центру за социјални рад Олово. Од 1986. до 1992. године била је директорица Центра за социјални рад Олово.

Од рујна 1994. године до свибња 2001. године радила је као социјална радница за подручни социјални рад и рад у Савјетовалишту Центра за социјални рад Града Мостара. Од свибња 2001. године до травња 2015. била је равнатељица Центра за социјални рад Града Мостара.

Од 2008. до 2014. године била је члан Повјеренства експерата за мониторинг резиденцијалних установа у БиХ, које је формирало Вијеће министара БиХ.

Након Опћих избора, одржаних 2010. године, била је заступница у Скупштини Херцеговачко-неретванске жупаније, а од ожујка 2011. године до листопада 2014. била је заступница у Дому народа Парламента Федерације БиХ.

Завршила бројне едукације из области социјалне заштите и политике.

Активна је чланица Заједнице жена ХДЗ БиХ.

Организациона структура

Mинистрица:
Зора Дујмовић
Кабинет министра:
Телефон: +387 33 25 41 03; 22 36 09
Фаx: + 387 33 25 41 51 + 387 33 22 66 75
E-mail:kabinet@fmks.gov.ba; fmksa@fmks.gov.ba

Шеф кабинета:

Телефон: + 387 33 25 41 03
Фаx: +387 33 25 41 51
E-mail:

Секретар Министарства:
Муневера Бећировић
Телефон: +387 33 25 41 53
Фаx: +387 33 25 41 51
E-mail: munevera.becirovic@fmks.gov.ba

Помоћник министра за културно - историјско наслијеђе и културу:
Предраг Митровић 
Телефон: +387 33 25 41 04 
Фак: + 387 33 22 66 75 
E-mail: predrag.mitrovic@fmks.gov.ba

Помоћник министра за спорт:
Аднан Џиндо
Телефон: + 387 33 25 41 03; + 387 33 25 41 90
Фак: + 387 33 25 41 51
E-mail: adnan.dzindo@fmks.gov.ba

Помоћник министра за економско-финансијске, правне и опште послове
Зденко Чабрило
Телефон: +387 33 25 41 42
Фаx:  + 387 33 22 66 75
E-mail: zdenko.cabrilo@fmks.gov.ba

Помоћник министра за младе:
Адис Салкић
Телефон: + 387 33 25 41 58
Фаx: +387 33 25 41 51
Е-маил: adis.salkic@fmks.gov.ba

Директорица Завода за заштиту споменика
Анте Вујновић
Телефон: + 387 33 25 41 31
Фаx: +387 33 25 41 81
E-mail:alma.ferizbegovic@fmks.gov.ba


 

Дјелокруг

Федерално министарство културе и спорта врши управне, стручне и друге послове из надлежности Федерације, који се односе на: научноистраживачку дјелатност у области заштите и кориштења културно-хисторијског наслијеђа; музејску, архиварску, библиотекарску, издавачку, позоришну, музичку, ликовну, филмску и естрадну дјелатност, дјелатност организација и удружења грађана у области умјетности, културе, спорта и младих; унапређење спорта и тјелесне културе, утврђује стратегију развоја у области културе, спорта и младих и друге послове утврђене законом.

Унутрашња организација Министарства:

  • Кабинет министра
  • Сектор за културно-историјско наслијеђе и културу
  • Сектор за спорт
  • Сектор за економско-финансијске, правне и опште послове
  • Сектор за младе
  • Завод за заштиту споменика

 

Недеља,
28. фебруар 2021.
RSS актуелности
U raspravi