Министарства Владе Федерације БиХMUP

Министарство унутрашњих послова

Министар: Аљоша Чампара

Мехмеда Спахе 7, Сарајево
Тел:: +387 33 280-020
Фаx: +387 33 590-218Pravda

Министарство правде

Министар: Мато Јозић

Валтера Перића 15, Сарајево
Тел: +387 33 213-151
Фаx: +387 33 213-152 лок. 358Finansije

Министарство финансија

Министрица: Јелка Милићевић

Мехмеда Спахе 5, Сарајево
Тел: +387 33 253 400
Фаx: +387 33 203 152ERI

Алексе Шантића бб, Мостар
Тел: +387 36 513-800
Фаx: +387 36 580-015Promet

Браће Фејића бб, Мостар
Тел: +387 36 550-025
Фаx: +387 36 550-024Rad

Марка Марулића 2, Сарајево
Тел: +387 33 650-685
Фаx: +387 33 255-462Izbjeglice

Хамдије Чемерлића 2, Сарајево
Тел: + 387 33 204-552
Фаx: + 387 33 226-553Borci

Хамдије Чемерлића 2, Сарајево
Тел: +387 33 212-932, 212-933
Фаx: +387 33 222-679Zdravstvo

Министарство здравства

Министар: Вјекослав Мандић

Титова 9, Сарајево
Тел: +387 33 226-635; 226-637
Фаx: +387 33 226-635; 226-637Obrazovanje

Министарство образовања и науке

Министрица: Елвира Дилберовић

др.Анте Старчевића бб, Мостар
Тел: +387 36 355-700
Фаx: +387 36 355-742Kultura

Министарство културе и спорта

Министрица: Зора Дујмовић

Обала Мака Диздара 2, Сарајево
Тел: +387 33 254-100; 254-103
Фаx: +387 33 226-675Trgovina

Министарство трговине

Министар: Златан Вујановић

Анте Старчевића бб, Мостар
Тел: +387 36 310-148
Фаx: +387 36 318-684PU

Министарство просторног уређења

Министар: Јосип Мартић

Марка Марулића 2, Сарајево
Тел: +387 33 726-500
Фаx: +387 33 652-743Poljoprivreda

Марка Марулића 2, Сарајево
Тел: +387 33 726-551
Фаx: +387 33 726-669Obrt

др.Анте Старчевића бб, Мостар
Тел: +387 36 449-120
Фаx: +387 36 449-122Turizam

Министарство околиша и туризма

Министрица: Едита Ђапо

Марка Марулића 2, Сарајево
Тел: +387 33 726-700
Фаx: +387 33 726-747

Utorak,
20. februar 2018.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga odravanja i servisiranja slubenih vozila marke PASSAT za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga LOT2 nabavka odravanja i servisiranja slubenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba tečna goriva za slubena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pruanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odlukao izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017)


ARHIVA