Како до информацијаЗакон о слободи приступа информацијама у Федерацији БиХ

"Службене новине Федерације БиХ, ", број 32/01

 • ЗАКОН о слободи приступа информацијама у Федерацији Босне и Херцеговине
 • "Службене новине Федерације БиХ", број 48/11

 • Закон о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у Федерацији БиХ

 • Индеx Регистар информација под контролом Владе Федерације Босне и Херцеговине - Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ

  Водич за приступ информацијама и Индекс регистар Уреда Владе Федерације БиХ за односе с јавношћу.


  Srijeda,
  23. maj 2018.
  Odlukao izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
  Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
  Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
  Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
  Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
  Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
  Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu(27.04.2018.)
  Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH
  Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
  Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga odravanja i servisiranja slubenih vozila marke PASSAT za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
  Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga LOT2 nabavka odravanja i servisiranja slubenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba tečna goriva za slubena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
  Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pruanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
  Odlukao izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
  ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
  Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
  Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017)

  ARHIVA