Како до информацијаЗакон о слободи приступа информацијама у Федерацији БиХ

"Службене новине Федерације БиХ, ", број 32/01

 • ЗАКОН о слободи приступа информацијама у Федерацији Босне и Херцеговине
 • "Службене новине Федерације БиХ", број 48/11

 • Закон о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у Федерацији БиХ

 • Индеx Регистар информација под контролом Владе Федерације Босне и Херцеговине - Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ

  Водич за приступ информацијама и Индекс регистар Уреда Владе Федерације БиХ за односе с јавношћу.


  Petak,
  19. januar 2018.
  Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu
  Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga odravanja i servisiranja slubenih vozila marke PASSAT za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
  Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga LOT2 nabavka odravanja i servisiranja slubenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba tečna goriva za slubena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
  Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pruanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
  Odlukao izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
  ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
  Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
  Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
  Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017)
  Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.)

  ARHIVA