Како до информацијаЗакон о слободи приступа информацијама у Федерацији БиХ

"Службене новине Федерације БиХ, ", број 32/01

 • ЗАКОН о слободи приступа информацијама у Федерацији Босне и Херцеговине
 • "Службене новине Федерације БиХ", број 48/11

 • Закон о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у Федерацији БиХ

 • Индеx Регистар информација под контролом Владе Федерације Босне и Херцеговине - Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ

  Водич за приступ информацијама и Индекс регистар Уреда Владе Федерације БиХ за односе с јавношћу.


  Utorak,
  13. novembar 2018.
  ARHIVA