Јавне набавке


Ресторанске услуге екстерне репрезентације за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ (22.03.2017.)

Измјена позива за доставу понуда за јавну набавку услуга - ресторанске услуге екстерне репрезентације за потребе Генералског секретеријата Владе ФБиХ

Одлука о покретанју поступка јавне набавке (23.03.2016.)

Одлука о избору
(08.01.2016.)

Одлука о покретанју поступка јавне набавке

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског и компјутерског материјала и осталог административног материјала и ситног инвентара

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача за набавку течних горива

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача за набавку компјутерске опреме и канцеларијских машина

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку услуга одржавања и сервисирања службених возила за потребе Генералног секретаријата Владе ФБиХ

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског и компјутерског материјала и осталог административног материјала и ситног инвентара

No database selected