Nazad

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Marka Marulića br.2 Sarajevo
Telefon: + 387 33 201 784
Fax: + 387 33 586 056
E-mail: uprava@fgu.com.ba

Ravnatelj

Željko Obradović dipl.ing.geod.
Telefon: + 387 33 215 304
Fax:     + 387 33 586 056
E-mail: zeljko.obradovic@fgu.com.ba

Organizaciona struktura

  • Kabinet Ravnatelja

  • Sektor za premjer,kartografiju i komasaciju zemljišta

  • Sektor za katastar

  • Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove

  • Sektor za geoinformatiku

Djelokrug rada

Vršenje upravnih, inspekcijskih,informatičkih i stručnih poslova iz geodetske i imovinsko-pravne oblasti na teritoriju Federacije BIH


No database selected