Nazad

139. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.11.2014.
Saopćenje o radu

OČITOVANJE O INICIJATIVI VLADE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici, očitovala o inicijativi Vlade Srednjobosanskog kantona za donošenje Zakona o dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba s invaliditetom. Stajalište Federalne vlade je da bi prihvatanje ove inicijative podrazumijevalo korjenite promjene kompletnog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te ne bi mogla biti realizirana samo dopunom članka 18. Zakona.

Vlada FBiH je 25. srpnja 2013. godine, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba s invaliditetom. U raspravi na sjednici Odbora za rad i socijalnu zaštitu zaključeno je da ne postoji potpuna suglasnost jednog dijela udruga iz oblasti zaštite osoba s invaliditetom u pogledu predloženih izmjena i dopuna, te je Nacrt povučen iz parlamentarne procedure.

Dakle, inicijativu Vlade Srednjobosanskog kantona nije moguće razmotriti i o njoj se izjasniti samostalno, bez usporedbe s ostalim planiranim izmjenama i dopunama koje se odnose na prevazilaženje niza problema u praktičnoj primjeni zakonskih odredaba.

NAGRADE SPORTISTIMA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela četiri odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Na ime nagrade Savezu sjedeće odbojke BiH za osvojeno prvo mjesto na Svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci održanom u Poljskoj ove godine odobreno je 140.000 konvertibilnih maraka. Iznos od 4.500 KM odobren je za Atletski savez BiH iz Sarajeva, od čega na ime nagrade Amelu Tuki za postavljeni seniorski državni rekord u trčanju na 800 metara na Evropskom seniorskom prvenstvu 3.000 KM, a njegovom treneru 1.500 KM.

Košarkaškom ženskom klubu Čelik iz Zenice je za osvojeno prvo mjesto u Prvenstvu BiH za žensku košarku u sezoni 2013/2014 odobreno 15.000 KM, a Malonogometnom klubu Centar iz Sarajeva za osvojeno prvo mjesto u Premijer futsal ligi BiH u sezoni 2014/2015 10.000 KM.

Ujedno, Federalna vlada je danas dala saglasnost za finansijsku podršku Atletskom savezu BiH za pripreme i nastupe reprezentativaca BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima, u iznosu od 30.000 KM.

Saglasnost je data i na inicijativu da, na ime podrške WKF Karate savezu FBiH za nastup reprezentativaca Bosne i Hercegovine na 22. svjetskom prvenstvu za seniore u Bremenu, bude izdvojeno 10.000 KM.

Danas je prihvaćena informacija i data saglasnost da Klubu dizača tegova Željezničar, a za nastup reprezentativke Olivere Jurić na Svjetskom prvenstvu u dizanju tegova u Kazahstanu, bude dodijeljena podrška od 5.000 KM.

Federalno ministarstvo finansija će, na zahtjev Federalnog ministarstva kulture i sporta, za prvu narednu sjednicu pripremiti odluku o izdvajanju ovih sredstava.

SREDSTVA FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Vlada FBiH danas je odobrila Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike izdvajanje 10.000 konvertibilnih maraka na ime finansijske pomoći Udruženju “Doctors for Disabled BiH” u implementaciji Pilot projekta “Procjena invaliditeta i obuhvatanje osoba sa invaliditetom u FBiH na području Općine Novo Sarajevo”.

Također je, na ime pomoći Savezu distrofičara FBiH za projekt “Socijalizacija, zaštita i poboljšanje položaja osoba oboljelih od distrofije”, s “Transfera naprofitnim organizacijama”, odobreno izdvajanje 10.000 KM.

Istom federalnom ministarstvu odobreno je i izdvajanje 73.386,92 KM za uplatu dugovanja za mirovinsko i invalidsko osiguranje, čime se stvaraju uvjeti za umirovljenje devet bivših uposlenika JP VZ “Orao” d.o.o. Rajlovac za period do 31.12.2010. godine.

TRANSFERI ZA ZDRAVSTVO

Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe zdravstva u FBiH.

Jednom od odluka je Federalnom ministarstvu zdravstva izdvojeno 10.000 konvertibilnih maraka na ime finansijske pomoći Udruženju dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH. Iznos od 15.022 KM namijenjen je izmirenju preuzetih obaveza po ugovoru prema Društvu „Lajpcig” Travnik.

Također, Vlada FBiH je izdvojila 10.000 KM kao finansijsku pomoć Domu zdravlja Neum. U obrazloženju ove odluku se navodi da se ovaj Dom suočava sa iznimno visokim troškovima poslovanja usljed pružanja hitne medicinske pomoći u vrijeme turističke sezone, kao i visokim troškovima prevoza pacijenata (turista) u medicinske centre na liječenje.

UPLATA U PROTUVRIJEDNOSNI FOND

Na današnjoj sjednici Federalne vlade donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja 3.200.000 konvertibilnih maraka, planiranih u Proračunu FBiH za 2014. godinu, za finansiranje obveze FBiH spram Protuvrijednosnog fonda uspostavljenog sukladno ugovoru između Vlade Japana i Bosne i Hercegovine po Projektu 2 KR.

Prema obrazloženju Odluke, ova sredstva planirana su u ovogodišnjem Proračunu FBiH, a ispunjenjem financijske obveze stvaraju se uvjeti za nastavak dobre suradnje s japanskom stranom.

KREDITI KOMPANIJAMA IZ POPLAVLJENIH PODRUČJA

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja” (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) u iznosu od 550.000 konvertibilnih maraka.

Sredstva su namijenjena za privredna društva Global Ispat Koksna industrija d.o.o. Lukavac (hemijska i industrija gume i plastike) u visini od 400.000 KM i LAFAT komerc d.o.o. Kalesija (metalna, elektro i automobilska industrija) u iznosu od 150.000 KM.

Sredstva će, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima, biti isplaćena putem Union banke.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Union banka d.d. Sarajevo.

O ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Federalna vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se utvrđuje interes Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u 2014. godini.

Kada je riječ o željezničkom putničkom saobraćaju, utvrđen je interes za pravce Sarajevo - Zagreb - Sarajevo na relaciji Sarajevo - Maglaj, Čapljina - Sarajevo - Čapljina, Sarajevo - Čapljina - Sarajevo i Doboj - Sarajevo - Doboj.

Za željeznički kombinovani saobraćaj utvrđen je interes za relacije Doboj - Čapljina granica, Brčko granica - Čapljina granica, Semizovac - Čapljina granica, Sarajevo Teretna - Čapljina granica, Alipašin most - Čapljina granica, Maglaj - Čapljina granica, Čapljina granica - Lukavac i Kreka - Brčko granica.

Razlog za donošenje Odluke je potreba da se provede zakonska odredba po kojoj Federacija BiH sufinansira obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja po prethodno iskazanom interesu i za tako iskazan interes Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaključuje godišnji ugovor sa Željeznicama FBiH.

Linije koje su utvrđene u Odluci su usaglašene sa Ministarstvom saobraćaja i veza RS i objavljene u Redu vožnje 2013/14.

Osnove za ovakvu odluku su pospješivanje razvoja željezničkog putničkog saobraćaja koji ima više pozitivnih refleksija na saobraćaj u Federaciji BiH, od kojih se posebno ističu manja upotreba cesta, smanjenje emisije izduvnih gasova, podizanje ekološke svijesti građana i veća sigurnost u saobraćaju.

Vlada FBiH danas je, također, dala saglasnost za usvajanje Plana sredstava za finansiranje željezničke infrastrukture za razdoblje 2014. - 2018. godine, koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH na usvajanje.

Prema Planu, broj putničkih vožnji u FBiH treba da, s 22.630 u ovoj, poraste na 36.500 u 2018. godini. Kod teretnih vozova je, u istom periodu, riječ o povećanju s 32.715 na 38.272.

ODLUKA O PROCJENI UGROŽENOSTI FBiH OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Federalna vlada donijela je Odluku o procjeni ugroženosti Federacije BiH od prirodnih i drugih nesreća.

Federalna uprava civilne zaštite će primjerak procjene ugroženosti dostaviti svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, radi izvršenja zadataka koji su za njih utvrđeni. Također će ovaj dokument biti dostavljen svim vladama kantona, načelnicima općina i gradonačelnicima, radi usuglašavanja svih pitanja važnih za organiziranje, funkcioniranje i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Federaciji BiH.

Ključne opasnosti za Federaciju BiH proizlaze iz podložnosti jakim zemljotresima, velikim poplavama, visokim snježnim nanosima, posebno u planinskim dijelovima, odronima i klizanjima tla, povremenim sušama, kao i tučom i ledom, a u ljetnim mjesecima većim šumskim požarima.

Tijekom jeseni i zime dolazi do velikih hladnoća i olujnih vjetrova koji prouzrokuju velike materijalne štete na infrastrukturi.

Procjenom su prepoznate moguće nesreće u odnosu na specifičnosti okoliša u zahvatu hidroakumulacija, klizišta, zemljotresa i drugih nesreća. To obvezuje na dodatno i konkretno procjenjivanje osjetljivosti i podložnosti na sve opasnosti i rizike kritičnih točaka i objekata prema suvremenim standardima o sigurnosti i na poduzimanje konkretnih mjera u cilju poboljšanja spremnosti i odgovora na nesreće, kaže se, između ostalog, u danas usvojenom dokumentu.

Vlada FBiH usvojila je danas, također, Hidrološko i meteorološko izvješće o poplavama u svibnju 2014. godine na teritoriju Federacije BiH, kao i Analizu poplavnog vala iz ovog mjeseca za sliv rijeke Bosne, koju je sačinila Agencija Republike Slovenije za okoliš.

USVOJEN PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA

Vlada FBiH usvojila je danas Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH 2015.-2017. godina, čiji je cilj usuglašavanje razvojnih projekata s realnim izvorima financiranja za njihovu realizaciju. Kako se PJI, pored kandidiranih, sastoji i od projekata s osiguranim izvorima financiranja čija je realizacija u tijeku, PJI služi i kao temelj za analizu javnih investicija.

PJI kao dokument može biti dobro sredstvo za upravljanje razvojem i za podizanje učinkovitosti javnih investicija, te osnovom pri planiranju ulaganja i donošenju investicijskih odluka. Obzirom da raspoloživa sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje financiranje projekata, PJI pomaže u boljem planiranju i korištenju sredstava, te stvara pretpostavke za pristup inozemnim izvorima financiranja.

U pripremi PJI-ja su sudjelovala federalna i kantonalna ministarstva i tijela uprave, agencije, zavodi, direkcije i ostale institucije zadužene za koordiniranje i implementiranje sredstava za razvoj. Dokument je pripremljen na osnovu pokazatelja o projektima dostavljenim do 15.10.2014. godine.

PJI sadrži pokazatelje o ukupno 160 projekta. Njihova ukupna vrijednost je 11.903.655.748 konvertibilnih maraka, od čega se 8.683.705.710 KM odnosi na 90 kandidiranih, a 3.219.950.038 KM na 70 projekata u implementaciji.

Projekti u implementaciji su financirani, najvećim dijelom, ino sredstvima, od čega kreditima 76,69 posto, odnosno 2.469.514.993 KM. Domaće financiranje se najvećim dijelom (54,41 posto) odnosi na proračunska sredstva (260.241.045 KM).

Na implementaciju projekata je do 31.12.2013. godine utrošeno 1.212.108.282 KM ili 37,64 posto njihove ukupne vrijednosti. U 2014. godini je utrošeno 350.352.715 KM ili 43,63 posto od ukupno planiranih sredstava.

Za 2015. godinu planirana su ukupna sredstva od 560.397.827 KM, od čega se 5,13 posto odnosi na proračunska sredstva, 77,77 posto na ino kredite i 17,10 posto na ostale izvore financiranja.

IZGRADNJA SISTEMA PAMETNIH MJERENJA U ELEKTRODISTRIBUCIJI

Vlada FBiH donijela je danas dvije odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta „Električna distribucija BiH - Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji” u iznosu od 35.000.000 eura.

Donošenjem ovih odluka stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, a potom i podugovora o zajmu između FBiH i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Na osnovu podugovora FBiH će sredstva zajma proslijediti Elektroprivredi BiH (15.000.000 eura) i Elektroprivredi HZ HB (20.000.000 eura), kao krajnjim dužnicima i korisnicima kredita.

Inače, projekt podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju transformatorskih stanica s ciljem smanjenja tehničkih gubitaka električne energije i poboljšanja napona, rekonstrukciju i izgradnju niskonaponskih mreža, nabavku i ugradnju obračunskih elektroničkih brojila za potrebe domaćinstava koja imaju mogućnost daljinskog očitavanja utrošene električne energije, te daljinskog isključenja i uključenja potrošača.

O REVIZIJI BORAČKIH PRAVA U TREĆEM KVARTALU 2014. GODINE

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite od 1. jula do 30. septembra 2014. godine, koju će dostaviti predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, uredima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Sarajevu, te objaviti na web stranici resornog ministarstva.

Uz saglasnost, Federalna vlada je dala i podršku aktivnostima Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata koje se odnose na preuzimanje samoinicijativno dostavljene dokumentacije za reviziju i nastavak isplate za 1.648 korisnika sa područja općina Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg.

Također, Vlada Federacije BiH je ponovno pozvala općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu i preostalih 2.480 korisnika prava po osnovu lične invalidnine s područja ovih općina da dostave predmete kako bi bili nastavljeni proces revizije i isplata invalidnina.

U Informaciji su detaljno opisane faze kontrole zakonitosti, prikazan broj pregledanih predmeta za koje su izdani nalozi za izdavanje uvjerenja ili provjeru u Arhivskom depou, te obrazloženi problemi u provođenju kontrole zakonitosti i prijedlozi za njihovo prevazilaženje.

Konstatirano je da je u dosadašnjem periodu provođenja Zakona o reviziji od jula 2010. do 30. septembra 2014. godine pregledano ukupno 105.494 predmeta, od čega je 86.010 potpuno završenih. Za 80.625 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB 1, za 4.181 predmet za obrazac FMB 2, u 586 slučajeva utvrđeno je da su mirnodopski vojni invalidi, za 618 predmeta je utvrđen prestanak prava (usljed smrti i drugih razloga). Dodatno je za 9.670 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO-a.

Preostali 4.341 predmet su oni na kojima su revizorski timovi započeli rad i konstatovali da su ustupljeni drugim organima zbog postupka žalbe, upravnih sporova, inspekcijskog nadzora ili radi revizije u kantonalnim ministarstvima. Pregledano je i 9.234 predmeta korisnika povoljnije penzije.

Posmatrajući ukupan broj od 105.494 pregledana predmeta u prvoj fazi revizije po godinama trajanja 2010. godine je obrađeno 5.914 predmeta, 27.887 u 2011., 21.714 2012. i 30.114 predmeta u 2013. godini.

U 2014. godini pregledano je 7.196 predmeta u prvom, 7.485 u drugom i 5.184 u trećem kvartalu, što je 19.865 predmeta od ukupno planiranih 23.430, uz napomenu da timovi nisu radili u septembru zbog opštih izbora u BiH.

RJEŠAVANJE VLASNIČKIH ODNOSA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) o rješavanju vlasničkih odnosa između „ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica i Željezare „Zenica” d.o.o. Zenica.

Zaključeno je da APF predloži Vladi FBiH sastav interresorne komisije sa zadatkom da, uz saglasanost i angažman Željezare „Zenica” i „ArcelorMittala Zenica”, u roku od 60 dana pripremi cjelovitu informaciju o nastanku problema sporne imovine i Vladi Federacije BiH ponudi zakonit i na osnovu Ugovora provodiv prijedlog rješenja.

IZMJENA ODLUKE O KATEGORIZACIJI CESTA

Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste, te u njoj propisani rok od 15.11.2014. godine zamijenila 15.3.2018. godine. Izmijenjena Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama FBiH”.

Naime, glavno pitanje koje se nameće u „Studiji kategorizacije cesta Federacije BiH”, čiji je Nacrt završen 13.10.2014. godine, jeste finansiranje koje je potrebno riješiti kako bi mogla biti izvršena primopredaji cesta između upravitelja. Finansiranje je moguće riješiti jedino izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o cestama, za što je potrebna dugoročna i kvalitetna priprema na najvišem nivou vlasti.

Preuzimanjem prekategoriziranih regionalnih u magistralne ceste (oko 700 km) sadašnja mreža magistralnih cesta u Federaciji BiH bila bi povećana za 33 posto. Prema pokazateljima, to iziskuje dodatnih 15 miliona KM, te ukazuje na to da će važeća Odluka o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste, svoj potpuni smisao imati kada se definira pitanje finansiranja.

Posebno treba naglasiti da je u ceste koje iz ranga regionalnih prelaze u rang magistralnih prethodno potrebno značajno investirati, a ta ulaganja se procjenjuju na više od 100 miliona KM.

PRIHVAĆENA MOLBA ANUBiH

Federalna vlada je razmatrala i prihvatila molbu Akademije nauka i umjetnosti BiH za hitnu finansijsku pomoć od 50.000 konvertibilnih maraka, neophodnu nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u 2014. godini smanjilo finansiranje ovoj instituciji za 25 posto, odnosno za 300.000 KM. Konačna odluka bit će donesena kada je za Vladu pripremi Federalno ministarstvo finansija.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za imenovanje Ediba Bašića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave ovog javnog preduzeća, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja izbora na osnovu javnog konkursa.

Federalna vlada donijela je odluke o utvrđivanju kriterija, te o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije BiH. Također je imenovala Komisiju za provođenje ovog javnog konkursa.

Danas izmijenjenim Rješnjem je za člana Nadzornog tima za reformsku oblast “Upravni postupak i upravno odlučivanje” u okviru Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, uime FBiH, imenovan Alen Taletović.

Izmijenjeno je i Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH, te je, na prijedlog Udruženja poslodavaca FBiH, umjesto Petra Ćorluke, koji je zauzet brojnim poslovnim obavezama, imenovan Tomislav Benković.

Federalna vlada dala je saglasnost da, zbog gubitka povjerenja dioničara, dužnosti članova Nadzornog odbora „Pretisa” d.d. Vogošća budu razriješeni Aziz Mujezinović i Abaz Ćutuk, te da na ove pozicije privremeno (najduže do tri mjeseca) budu imenovani Zijad Tvrtković i Samir Iskrić.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.30 sati.

Srijeda,
19. siječanj 2022.
;"> ;">
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE