Nazad

21. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.08.2007.
ONASA

SARAJEVO, 22. AVGUSTA (ONASA)

Izmjenama i dopunama postojeće uredbe, koje je usvojila Federalna vlada na današnjoj sjednici u Sarajevu, propisuju se mjerila, kriteriji i način izgradnje zaklona i tehnički normativi za kontrolu ispravnosti ovih zaklona.

Razlog za njihovo donošenje je potreba da se Uredba uskladi sa novim Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

To se, prije svega, odnosi na obavezu da se u objektima u kojima se ne grade skloništa, grade zakloni koji služe za zaštitu manjih grupa ljudi od rušenja objekta, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Te zaklone dužni su izgraditi sami građani za svoje potrebe i potrebe svojih porodica i pravne osobe za sklanjanje svojih uposlenika.

Ovlaštenje za propisivanje uslova za izgradnju ovih zaklona, odnosno utvrđivanje bližih prioriteta i načina izgradnje ovih zaklona, prema Zakonu, imaju Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalna uprava Civilne zaštite.

* * *
SARAJEVO, 22. AVGUSTA (ONASA)

Na bazi nepotpunih i preliminarnih informacija do kojih je došla Federalna uprava Civilne zaštite (CZ), na teritoriju Federacije BiH je od 16. jula do 9. avgusta registriran 951 požar.

Od tog broja, na otvorenom prostoru izbila su 832, na objektima 101, a na transportnim sredstvima 18 požara.

Najveći broj požara na otvorenom (261) izbio je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK), u Zapadnohercegovačkom kantonu (ZHK) bilo ih je 192, u Tuzlanskom kantonu (TK) 132 i u Unsko-sanskom kantonu (USK) 102 požara.

U Federaciji BiH je vatrenom stihijom bilo zahvaćeno ukupno 64.000 hektara šume i niskog rastinja, a kao najčešći uzrok pominje se ljudski nemar, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Navedeno je kako su u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) dva požara namjerno izazvana.

Unatoč tim saznanjima, dostavljene informacije ne govore o poduzimanju mjera protiv osoba za koje se sumnja da su izazvale ili podmetnule požare.

Jedino je navedeno kako su u Srednjobosanskom kantonu (SBK) pokrenuta dva istražna postupka, a u ZHK i ZDK u tijeku su istražne radnje.

Zbog požara su u Neumu, Čapljini, Čitluku i Stocu načelnici proglasili stanje prirodne nepogode, koje je još na snazi.

Prema preliminarnim pokazateljima, požari su u ZDK pričinili štetu od 100.000 konvertibilnih maraka.

Šteta u Sarajevskom kantonu procjenjuje se na 13.500 KM, u SBK na 61.078 KM, a u Bosansko-podrinjskom kantonu (BPK) na 50.000 KM.

Ukupan iznos je 224.578 KM, s tim da ostale kantonalne uprave Civilne zaštite ne raspolažu ovim pokazateljima.

* * *
SARAJEVO, 22. AVGUSTA (ONASA)

Vlada Federacije BiH je donijela Program mjera za razdoblje 2007/2008. godina, čiji je cilj zaštita mlinsko-pekarske industrije i potrošača u kojem podržava dogovor s predstavnicima mlinsko-pekarske industrije o moratoriju na cijene u sljedećih 30 dana, kao prvu i interventnu mjeru.

"Mislim da će poskupljenja cijena hljeba u pojedinim kantonima biti korigirana, jer očekujem da ćemo uspjeti postići dogovor da cijene ostanu iste. Vlada Federacije BiH će snažnije i odlučnije podržati poljoprivrednu proizvodnju kako bi osigurali dovoljne količine proizvoda za vlastite potrebe. Odlučni smo da poljoprivrednicima vratimo dostojanstvo", kazao je novinarima federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Damir Ljubić.

Radi trenutne stabilizacije ovog problema Vlada je zadužila Federalnu direkciju robnih rezervi da, u suradnji s Federalnim ministarstvom finansija, Federalnim ministarstvom trgovine i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od pet dana i po skraćenoj proceduri sačini model nabavke 50.000 tona pšenice i 25.000 tona kukuruza.

Federalna direkcija robnih rezervi je zadužena da intervenira s 15.000 tona žita kojima raspolaže Vlada Federcaije BiH putem partnera iz mlinsko-pekarske industrije s kojima je dogovoren moratorij na cijene.

Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2007. godinu. Na ovaj način je dosadašnji poticaj od 0,06 konvertibilnih maraka po kilogramu povećan na 0,10 KM.

Predviđeno je i osnivanje koordinacijskog tijelo kojeg će činiti predstavnici Vlade Federacije BiH (odnosno federalnih ministarstava finansija, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te trgovine) i mlinsko-pekarske industrije.

Premijer Federacije BiH Nedžad Branković će s kantonalnim premijerima dogovoriti provođenje mjera iz ovog programa i zajednički plan djelovanja, a Vlada Federacije BiH pokrenuće kod Vijeća ministara BiH inicijativu za smanjenje carine na pšenicu s pet na nula posto ili za poduzimanje drugih fiskalnih mjera.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike permanentno će pratiti posljedice i utjecaj kretanja cijena na tržištu na socijalno ugrožene kategorije građana i Vladi predložiti mjere.

U slučaju nepoštivanja ovih mjera, Vlada će u potpunosti iskoristiti svoje zakonske mogućnosti kontrole cijena i inspekcijske nadležnosti.

* * *
SARAJEVO, 22. AVGUSTA (ONASA)

Vlada Federacije BiH danas je u Sarajevu donijela više odluka finansijske prirode, kojima se odobrava izdvajanje budžetskih sredstava, saopšteno je nakon sjednice.

Jednom od odluka odobreno je 1.500.000 KM za finansiranje jedanaest političkih stranaka za II i III kvartal ove godine sa za to namjenski utvrđenog budžetskog transfera.

Također, Vlada je donijela odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-istorijskog naslijeđa.

Riječ je o sredstvima od 1.982.794 KM, ostvarenim na temelju članarina i boravišnih pristojbi u turističkim zajednicama u prošloj godini.

Prilikom raspodjele sredstava vodilo se računa da bude zastupljeno što više općina, tako da su sredstva za 47 objekata raspodjeljena u 32 opštine. Tuzla, Livno i Jajce zastupljeni su s više objekata, s tim da sredstva budu ravnopravno raspoređena za sve sakralne i druge objekte. Osam objekata nalazi se u Kantonu Sarajevo (KS), od čega su tri javna.

To su Spomen park Vraca, Velike Daire i digitalna zaštita i arhiviranje bh. štampe pod 1866. do 2016. godine, Saborna crkva, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene i Samostan Bezgrešne Kraljice Karmele, Vakufska bolnica Hastahana i Džamija Ferhadija.

Za sufinansiranje Projekta "Razvoj male komercijalne poljoprivrede" za prvi kvartal ove godine odobreno je 271.683 KM sa transfera "Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica", kaže se u saopštenju.

* * *
SARAJEVO, 22. AVGUSTA (ONASA)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, u skladu sa dogovorom sa predstavnicima boračkih udruženja, usvojila Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o stjecanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima pripadnika bivše Vojske Federacije BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane (FMO).

Izmjenama je obuhvaćen prvi član Uredbe kojim se precizira da se prava iz Uredbe odnose na otpuštene pripadnike bivše Vojske Federacije BiH, pripadnike bivše Vojske Federacije BiH kojima nije produžen ugovor o službi u Oružanim snagama (OS) BiH i službenike i namještenike bivšeg FMO koji nisu raspoređeni na poslove i zadatke u Ministarstvo odbrane BiH, jer je ova kategorija u prvobitnoj Uredbi izostavljena.

"Izmjenama je rok za predaju zahtjeva za penzionisanje produžen do 30. septembra ove godine. Očekujemo da će pravo na penziju ostvariti 1.750 osoba", kazao je novinarima federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahid Crnkić.

Precizirano je vremensko razdoblje u kojem su otpušteni pripadnici bivše Vojske Federacije BiH, odnosno nije im produžen profesionalni ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja, a koji prema Uredbi stiču pravo na starosnu penziju (od dana stupanja na snagu Zakona o odbrani Federacije BiH 27. avgusta 1996. do dana stupanja na snagu ove uredbe).

Ovo pravo imaju i službenici i namještenici bivšeg FMO koji zbog prekobrojnosti nisu raspoređeni na nove poslove i zadatke u Ministarstvo odbrane BiH, te ratni vojni invalidi iz bivše Vojske Federacije BiH, ako su na dan stupanja na snagu ove uredbe imali status profesionalnog vojnog ili civilnog lica na službi u OS BiH ili status službenika i namještenika u Ministarstvu odbrane BiH.

Ove osobe stiču pravo na starosnu penziju ako su u godini u kojoj su otpušteni, odnosno nisu raspoređeni napunili, odnosno pune 40 godina života i ako u trenutku otpuštanja ili prestanka radnog odnosa imaju najmanje 20 godina penzijskog staža, od čega tri godine (muškarci), odnosno dvije (žene) efektivnog staža u toku rata, koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.

Dopunama je, također, predviđeno da pravo na prijevremenu starosnu penziju ostvaruju dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 5. stav 3. (I grupe) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, zatim generali, brigadiri i vojne starješine koji su u ratu obavljali dužnost i to komandanta u jedinicama ranga bataljona istog ili višeg ranga, načelnika štaba i zamjenika komandanta u jedinicama ranga brigade istog ili višeg ranga i to najmanje 12 mjeseci (neovisno je li to bilo u kontinuitetu), bez vremenskog ograničenja koje važi za druge kategorije.

Ove osobe stiču pravo na starosnu penziju bez obzira na godine ostvarenog penzijskog staža i godina života.
Pravo na penziju stiču i invalidi II kategorije - ograničeno radno sposobni iz bivše Vojske Federacije BiH, kojima je invalidnost utvrdio nadležni organ u Federaciji BiH do dana stupanja na snagu ove Uredbe, i ako su na dan stupanja na snagu ove Uredbe imali status profesionalnog vojnog ili civilnog lica u OS BiH.
Ove osobe stiču pravo na starosnu penziju ako imaju tri godine (muškarci), odnosno dvije godine (žene) efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju, bez obzira na godine penzijskog staža i godina života.

Prava po ovoj uredbi mogu ostvariti i oni koji su dobili donacije ili otpremnine u visini od 6.000 KM i to otpušteni pripadnici Vojske Federacije BiH, ako su otpušteni iz razloga racionalizacije i smanjenja brojnog stanja u bivšoj Vojsci Federacije BiH, aktivni pripadnici bivše Vojske FBiH kojima je produžen profesionalni ugovor i državni službenici i namještenici bivšeg FMO, ako im je otpremnina isplaćena zbog prekobrojnosti.

* * *
SARAJEVO, 22. AVGUSTA (ONASA)

Vlada Federacije BiH utvrdila je na današnjoj sjednici u Sarajevu prijedlog izmjena i dopuna proračuna Federacije BiH (FBiH) za 2007. godinu, koji je, po hitnom postupku, upućen u parlamentarnu proceduru.
Ovaj prijedlog polazi od prioritetne potrebe povećanja sredstava, u skladu sa raspoloživim resursima, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

Kako je saopćio Ured za informiranje Federalne vlade, rebalansirani proračun iznosi 1.502,4 miliona KM.
Projekcijom izmjena i dopuna proračuna za 2007. godinu došlo je do povećanja rashoda i izdataka u odnosu na objavljeni proračun u iznosu od 66,4 miliona KM (povećanje četiri odsto).

U odnosu na proračun iz 2006. godine, ukupno povećanje proračuna iznosi 361,9 miliona KM, odnosno 24,2 odsto.

Među najbitnijim izmjenama u proračunu su transferi za osobe s invaliditetom, za raseljene osobe i povratnike, te za invalidnine.

Povećani su i transferi za sport i kulturu od značaja za FBiH, razvoj poduzetništva i obrta, deminere, finansiranje obrazovanja i rekonstrukciju škola, zaštitu okoliša od značaja za FBiH, te za oblast znanosti i znanstevnih institucija od značaja za FBiH.

Uz ostalo, sredstva su predviđena i za izradu projektne dokumentacije i pripremne radove za izgradnju marine u Neumu.

Zaključeno je da premijer i njegovi zamjenici, prije slanja ovog dokumenta u Parlament FBiH, usklade tekst sa prijedlozima i sugestijama iz današnje rasprave.

Subota,
18. rujan 2021.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE