Nazad

Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Imenovanje Vlade Federacije BiH potvrđeno je 31.ožujka 2015. godine na zasjedanju Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. U ovom sazivu Vlade FBiH dužnosti su preuzeli: premijer - Fadil NOVALIĆ, dopremijer i ministrica financija - Jelka MILIĆEVIĆ, dopremijer i ministar trgovine - Aleksandar REMETIĆ, ministar unutarnjih poslova - Aljoša ČAMPARA, ministar pravde - Mato JOZIĆ, ministar energije, rudarstva i industrije - Reuf BAJROVIĆ, ministar prometa i komunikacija - Denis LASIĆ, ministar rada i socijalne politike - Milan MANDILOVIĆ, ministar raseljenih osoba i izbjeglica - Edin RAMIĆ, ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Salko BUKVAREVIĆ, ministar zdravstva - Vjekoslav MANDIĆ, ministrica obrazovanja i nauke - Elvira DILBEROVIĆ, ministrica kulture i športa - Zora DUJMOVIĆ, ministar prostornog uređenja - Josip MARTIĆ, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Šemsudin DEDIĆ, ministar razvoja, poduzetništva i obrta - Amir ZUKIĆ i ministrica okoliša i turizma - Snježana SOLDAT.


HRONOLOGIJA POPUNJAVANJA I IZMJENA SASTAVA VLADE


No database selected