Nazad

Ministarstvo pravde

Valtera Perića 15,
Sarajevo
Tel: +387 33 213-151
Fax: +387 33 213-155

www.fmp.gov.ba

Ministar: Mato Jozić

Životopis

Rođen 1.12.1960. godine u Boku, općina Orašje. Oženjen, otac troje djece.

Diplomirao 1985. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Ima položene pravosudni i stručni upravni ispit.

Od 1986. do 1988. godine radio na više dužnosti u Općini Orašje. Od 1988. godine počeo raditi u tadašnjem OSUP-u Orašje, a od 1993. do 1994. godine bio zapovjednik Policijske stanice Orašje. U razdoblju od 1994. do 1996. godine bio zamjenik načelnika, pa načelnik Policijske uprave Derventa sa sjedištem u Orašju.

Od 1996. do 2004. godine obnašao dužnost ministra unutarnjih poslova Posavskog kantona. Za direktora Kantonalne administrativne službe Orašje, pri Federalnom zavodu MIO, imenovan 1.1.2005. godine.

Bio je član Povjerenstva za rekonstruiranje policije BiH (2004.) kojeg je imenovao Dom naroda Parlamenta FBiH, te Povjerenstva za zaštitu osobnih podataka (2002.-2008.) kojeg je imenovalo Vijeće ministara BiH. Dvaput bio imenovan za drugog zamjenika predsjednika Neovisnog odbora (2009. i 2014.).

Od 2006. do 2010. godine bio član Povjerenstva za sigurnost i stadione Nogometnog saveza BiH. Godine 2012. izabran za predsjednika Nogometnog saveza FBiH i člana Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH.

Organizaciona struktura

Ministar:
Mato Jozić
Valtera Perića 15,
Sarajevo
Telefon: +387 33 21 31 51
Telefaks: +387 33 21 31 55

Tajnik ministarstva:
Ajša Softić
Telefon: +387 33 21 31 51 lok.394
Telefaks: +387 33 21 31 55
E-mail: ajsa.softic@fmp.gov.ba


Šef kabineta:
Ivana Boban
Telefon: +387 33 21 31 52 lok. 283
Telefaks: +387 33 21 31 55
E-mail: ivana.boban@fmp.gov.ba

Pomoćnik ministra za pravosuđe:
Hidajet Halilović
Telefon: +387 33 21 63 70
Telefaks: +387 33 21 31 55
E-mail: hidajet.halilovic@fmp.gov.ba

Pomoćnik ministra za upravu:
Alen Taletović
Telefon: +387 33 21 31 51 lok. 357
Telefaks: + 387 33 21 31 55
E-mail: alen.taletovic@fmp.gov.ba
 
Pomoćnik ministra za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija:
Hidajet Trako
Telefon: +387 33 20 99 52
Telefaks: +387 33 20 48 98
E-mail: hidajet.trako@fmp.gov.ba

Pomoćnik ministra za strateška planiranja i europske integracije
(trenutno nepopunjeno)
Telefon: +387 33 21 31 51 lok. 394
Telefaks: +387 33 22 61 97

Glavni federalni upravni inspektor:
Željko Škarica
Telefon: +387 33 21 31 51 lok. 247
Telefaks: +387 33 20 39 95
E-mail: zeljko.skarica@fmp.gov.ba

Direktor Zavoda za javnu upravu
Enver Išerić
Telefon: +387 33 21 31 51
Telefaks: +387 33 66 89 56
E-mail: enver.iseric@fmp.gov.ba

Načelnica Službe za opće i zajedničke poslove:
Jagoda Krdžović
Telefon: +387 33 21 31 51 lok. 249
Telefaks: +387 33 21 31 55
E-mail: jagoda.krdzovic@fmp.gov.ba

Načelnica Službe za financijske i računovodstvene poslove
Aida Jasika
Telefon: +387 33 21 31 51 lok. 246
Telefaks: +387 33 20 53 78
E-mail: aida.jasika@fmp.gov.ba


Djelokrug

Federalno ministarstvo pravde vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije BiH u oblasti:

 • pravosudnih institucija i uprave,
 • upravnim nadzorom nad radom pravosudne uprave i federalnih tijela uprave,
 • udruživanje u političke organizacije i udruge građana,
 • uredsko poslovanje,
 • upravnog nadzora i izvršenja kaznenih sankcija.

Federalno ministarstvo pravde vrši upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Federacije.

Organi u sastavu Ministarstva

Zavod za javnu upravu

Zavod za javnu upravu vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na:

 • utvrđivanje unutarnje organizacije federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave s ciljem unaprjeđenja njihovog rada i organizacije i osiguranja učinkovitog rukovođenja,
 • uvođenje suvremenih tehničkih metoda i sredstava rada u organe i tijela uprave (informatičko-dokumentacioni sustav),
 • uređivanje načina ostvarivanja prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnih odnosa, plaća i drugih naknada u općim aktima ministarstva i drugih tijela federalne uprave, te suradnja sa nadležnim sindikatom u odnosu na rješavanje tih pitanja,
 • organizacija stručnog obrazovanja i usavršavanja službenika,
 • izgradnja sustava lokalne samouprave,
 • izbornog sustava, političko-teritorijalne organizacije Federacije i izrada odgovarajućih propisa o tim pitanjima,
 • izdavanje publikacija iz oblasti prava,
 • razvijanje suradnje s odgovarajućim međunarodnim organizacijama sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, kao i lokalnim tijelima vlasti i njihovim udrugama o pitanjima iz svoje nadležnosti i druge poslove vezane za oblast javne uprave.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

 • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
  ("Službene novine Federacije BiH" br. 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06)
 • Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
  ("Službene novine FederacijeBiH", broj 35/05)
Ponedjeljak,
08. veljača 2016.
RSS aktualnosti
U raspravi