Nazad

Ministarstvo pravde

Valtera Perića 15,
Sarajevo
Tel: +387 33 213-151
Fax: +387 33 213-155

www.fmp.gov.ba

Ministar: Zoran Mikulić

Životopis

Rođen 15.5.1962.godine u Mostaru.

Završio Klasičnu gimnaziju u Mostaru, diplomirao na Pravnom fakultetu, a pravosudni i advokatski ispit položio 2009. godine.
Od 1983. godine radio u općinskim organima uprave Grada Mostara: viši stručni referent u bivšem Općinskom sekretarijatu za NO i viši stručni referent za novačenje i uput na odsluženje vojnog roka.

Od 1992. godine uposlen u  Općinskom stožeru Civilne zaštite tadašnje HZ Herceg-Bosna, a od 1993.godine u Ministarstvu obrane – Općinskom uredu za obranu na poslovima šefa odsjeka za mobilizaciju i popunu oružanih snaga.
Od 1998. do  2000.godine stručni savjetnik u Odjelu općih poslova tadašnje Općine Mostar-Jugozapad.
Od 2000. godine šef  Sektora za stambeno gospodarstvo i poslovne prostore tadašnje Općine Mostar-Jugozapad.Od  2004. godine, do imenovanja za federalnog ministra radio na poslovima stručnog savjetnika za stambena pitanja u Gradskoj upravi Mostara.
Oženjen, otac dvoje djece.Organizaciona struktura

Ministar:
Zoran Mikulić
Valtera Perića 15,
Sarajevo
Telefon: ++387 33 21 31 51
Telefaks: ++387 33 21 31 55

Šef kabineta:
Ivana Boban
Telefon: ++387 33 21 31 52 lok. 283
Telefaks: ++387 33 21 31 55
E-mail: ivana.boban@fmp.gov.ba

Pomoćnik ministra za pravosuđe:
Hidajet Halilović
Telefon: ++387 33 21 63 70
Telefaks: ++387 33 21 31 55
E-mail: hidajet.halilovic@fmp.gov.ba

Pomoćnik ministra za upravu:
Alen Taletović
Telefon: ++387 33 21 31 51 lok. 357
Telefaks: ++ 387 33 21 31 55
E-mail: alen.taletovic@fmp.gov.ba
 
Pomoćnik ministra za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija:
Hidajet Trako
Telefon: ++387 33 20 99 52
Telefaks: ++387 33 20 48 98
E-mail: hidajet.trako@fmp.gov.ba

Pomoćnik ministra za strateška planiranja i europske integracije
(trenutno nepopunjeno)
Telefon: ++387 33 21 31 51 lok. 394
Telefaks: ++387 33 22 61 97

Glavni federalni upravni inspektor:
Željko Škarica
Telefon: ++387 33 21 31 51 lok. 247
Telefaks: ++387 33 20 39 95
E-mail: zeljko.skarica@fmp.gov.ba

Direktor Zavoda za javnu upravu
Enver Išerić
Telefon: ++387 33 21 31 51
Telefaks: ++387 33 66 89 56
E-mail: enver.iseric@fmp.gov.ba

Načelnica Službe za opće i zajedničke poslove:
Jagoda Krdžović
Telefon: ++387 33 21 31 51 lok. 249
Telefaks: ++387 33 21 31 55
E-mail: jagoda.krdzovic@fmp.gov.ba

Načelnica Službe za financijske i računovodstvene poslove
Aida Jasika
Telefon: ++387 33 21 31 51 lok. 246
Telefaks: ++387 33 20 53 78
E-mail: aida.jasika@fmp.gov.ba


Djelokrug

Federalno ministarstvo pravde vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije BiH u oblasti:

 • pravosudnih institucija i uprave,
 • upravnim nadzorom nad radom pravosudne uprave i federalnih tijela uprave,
 • udruživanje u političke organizacije i udruge građana,
 • uredsko poslovanje,
 • upravnog nadzora i izvršenja kaznenih sankcija.

Federalno ministarstvo pravde vrši upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Federacije.

Organi u sastavu Ministarstva

Zavod za javnu upravu

Zavod za javnu upravu vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na:

 • utvrđivanje unutarnje organizacije federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave s ciljem unaprjeđenja njihovog rada i organizacije i osiguranja učinkovitog rukovođenja,
 • uvođenje suvremenih tehničkih metoda i sredstava rada u organe i tijela uprave (informatičko-dokumentacioni sustav),
 • uređivanje načina ostvarivanja prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnih odnosa, plaća i drugih naknada u općim aktima ministarstva i drugih tijela federalne uprave, te suradnja sa nadležnim sindikatom u odnosu na rješavanje tih pitanja,
 • organizacija stručnog obrazovanja i usavršavanja službenika,
 • izgradnja sustava lokalne samouprave,
 • izbornog sustava, političko-teritorijalne organizacije Federacije i izrada odgovarajućih propisa o tim pitanjima,
 • izdavanje publikacija iz oblasti prava,
 • razvijanje suradnje s odgovarajućim međunarodnim organizacijama sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, kao i lokalnim tijelima vlasti i njihovim udrugama o pitanjima iz svoje nadležnosti i druge poslove vezane za oblast javne uprave.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

 • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
  ("Službene novine Federacije BiH" br. 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06)
 • Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
  ("Službene novine FederacijeBiH", broj 35/05)
Ponedjeljak,
30. ožujak 2015.
RSS aktualnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba