Nazad

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Alekse Šantića bb
Mostar
Telefon: +387 36 513800
Fax:       +387 36 580015

Ured u Sarajevu:
Alipašina 41
Sarajevo
Telefon: +387 33 226493
Fax:       +387 33 220619
E-mail:
fmeri-sa@bih.net.ba

Ministar: Reuf Bajrović

Životopis

Rođen 1977. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Louisvilleu, Kentucky (SAD) 2000. godine.

Master studij iz oblasti Demokratija i ljudska prava završio na Univerzitetu u Sarajevu 2001. godine, a iz oblasti Politike i upravljanje EU integracijama na Univerzitetu u Bolonji 2002. godine. Autor je velikog broja publikacija, članaka i naučnih radova. Bio je učesnik brojnih javnih konferencija.

U periodu od 2001. do 2015. godine je radio kao viši službenik za planiranje u UNDP-u, bio direktor Method Consulting Sarajevo, te predsjednik Instituta za nove demokratije, Washington DC.

Bio je konsultant za vodeće međunarodne institucije kao što su International Republican Institute, National Democratic Institute, JICA, DFID, GIZ, EC, Friedrich Ebert Stiftung i druge. Autor je brojnih konsultantskih izvještaja.
Govori engleski i turski jezik. Oženjen, otac jednog djeteta.


Organizaciona struktura


Ministar -
Reuf Bajrović
Telefon: ++387 36 513800
Fax:       ++387 36 580015

Tajnik -
Dr. Stipo Buljan
Telefon: ++387 36 580018
Fax:       ++387 36 580015
E-mail: stipo.buljan@fmeri.gov.ba

Kabinet ministra


Šef kabineta

Zumra Riđešić
Telefon: ++387 33 226 493
Fax:       ++387 33 220 619
E-mail: fmeri-sa@bih.net.ba


Sektor energije


Pomoćnik ministra
Amira Pintul
Telefon: ++387 36 513811
Fax:       ++387 36 580015
E-mail: sektor.energije@fmeri.gov.ba

Sektor rudarstva


Pomoćnik ministra -
mr. Sakib Slijepčević
Telefon: ++387 36 513820
Fax:       ++387 36 580015
E-mail: sakib.s@fmeri.gov.ba

Sektor industrije


Pomoćnik ministra -
Marinko Bošnjak
Telefon: ++387 36 513830
Fax:       ++387 36 580015
E-mail: : marinko.bosnjak@fmeri.gov.ba

Sektor za pravne i ekonomske poslove

Pomoćnik ministra -
Jasmina Pašić
Telefon: + 387 36 580 018
Fax: + 387 36 580 015
E-mail: jasmina.pasic@fmeri.gov.ba

Služba za opće poslove

Načelnik službe
- Sead Brajlović
Telefon: + 387 36 580 017
Fax:     + 387 36 580 015
E-mail: sead.brajlovic@fmeri.gov.ba

Samostalni izvršilac - interni revizor
Gordana Čengić
Telefon: + 387 33 751 945; + 387 33 513 803
Fax:     + 387 33 220 619
E-mail: gordana.cengic@fmeri.gov.ba

Federalna direkcija za namjensku industriju

Alipašina br. 14
Sarajevo
Ravnatelj - Fahrudin Smailagić
Telefon: +387 33 557 815
Fax: +387 33 557 825
E-mail: fdni@fmeri.gov.ba

Zavod za mjeriteljstvo


Alekse Šantića b.b.

Mostar
Ravnatelj- Željko Zovko
Telefon: + 387 36 513 815
Fax: + 387 36 580 015
E-mail: zeljko.zovko@fmeri.gov.ba

 

Djelokrug

  • provodi utvrđenu politiku i izvršava zakone koje utvrđuje organ zakonodavne vlasti
  • obavlja upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa
  • donosi propise za provedbu zakona i drugih propisa
  • predlaže i daje preporuke iz oblasti zakonodavstva
  • odgovara na pitanja zakonodavne vlasti
  • obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom i drugim propisima.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH" broj 58/02)

 

Ponedjeljak,
25. svibanj 2015.
RSS aktualnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba