Nazad

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Alekse Šantića bb
Mostar
Telefon: +387 36 513800
Fax:       +387 36 580015

Ured u Sarajevu:
Alipašina 41
Sarajevo
Telefon: +387 33 226493
Fax:       +387 33 220619
E-mail:
fmeri-sa@bih.net.ba

Ministar: Nermin Džindić

Životopis

Rođen 11.3.1977. godine. Mašinsku tehničku školu završio u Živinicama 1996. godine, a Mašinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli 2003. godine. Stekao zvanje diplomiranog inžinjera mašinstva - proizvodni smjer.

Magistrirao 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ima bogato radno iskustvo, kao i veoma uspješne obuke i treninge iz oblasti upravljanja kompanijama: CIMOS - Kopar, Honeywall - Les Vosges, BWTS Kircheimbolanden, MBA Sarajevo, Lean Production, Projektno vođenje, PDS – Mašinski fakultet u Tuzli, Krizni menadžment itd.

Bio je na rukovodećim pozicijama u namjenskoj industriji FBiH.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac dvoje djece.

Organizaciona struktura


Ministar -
Nermin Džindić
Telefon: ++387 36 513800
Fax:       ++387 36 580015

Tajnik -
Dr. Stipo Buljan
Telefon: ++387 36 580018
Fax:       ++387 36 580015
E-mail: stipo.buljan@fmeri.gov.ba

Kabinet ministra


Šef kabineta

Zumra Riđešić
Telefon: ++387 33 226 493
Fax:       ++387 33 220 619
E-mail: fmeri-sa@bih.net.ba


Sektor energije


Pomoćnik ministra
Amira Pintul
Telefon: ++387 36 513811
Fax:       ++387 36 580015
E-mail: sektor.energije@fmeri.gov.ba

Sektor rudarstva


Pomoćnik ministra -
mr. Sakib Slijepčević
Telefon: ++387 36 513820
Fax:       ++387 36 580015
E-mail: sakib.s@fmeri.gov.ba

Sektor industrije


Pomoćnik ministra -
Marinko Bošnjak
Telefon: ++387 36 513830
Fax:       ++387 36 580015
E-mail: : marinko.bosnjak@fmeri.gov.ba

Sektor za pravne i ekonomske poslove

Pomoćnik ministra -
Jasmina Pašić
Telefon: + 387 36 580 018
Fax: + 387 36 580 015
E-mail: jasmina.pasic@fmeri.gov.ba

Služba za opće poslove

Načelnik službe
- Sead Brajlović
Telefon: + 387 36 580 017
Fax:     + 387 36 580 015
E-mail: sead.brajlovic@fmeri.gov.ba

Samostalni izvršilac - interni revizor
Gordana Čengić
Telefon: + 387 33 751 945; + 387 33 513 803
Fax:     + 387 33 220 619
E-mail: gordana.cengic@fmeri.gov.ba

Federalna direkcija za namjensku industriju

Alipašina br. 14
Sarajevo
Ravnatelj - Fahrudin Smailagić
Telefon: +387 33 557 815
Fax: +387 33 557 825
E-mail: fdni@fmeri.gov.ba

Zavod za mjeriteljstvo


Alekse Šantića b.b.

Mostar
Ravnatelj- Željko Zovko
Telefon: + 387 36 513 815
Fax: + 387 36 580 015
E-mail: zeljko.zovko@fmeri.gov.ba

 

Djelokrug

  • provodi utvrđenu politiku i izvršava zakone koje utvrđuje organ zakonodavne vlasti
  • obavlja upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa
  • donosi propise za provedbu zakona i drugih propisa
  • predlaže i daje preporuke iz oblasti zakonodavstva
  • odgovara na pitanja zakonodavne vlasti
  • obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom i drugim propisima.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH" broj 58/02)

 

Subota,
13. veljača 2016.
RSS aktualnosti
U raspravi