Ministarstva Vlade Federacije BiHMUP

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministar: Aljoša Čampara

Mehmeda Spahe 7, Sarajevo
Tel: +387 33 280-020
Fax: +387 33 590-218Pravda

Ministarstvo pravde

Ministar: Mato Jozić

Valtera Perića 15, Sarajevo
Tel: +387 33 213-151
Fax: +387 33 213-152 lok. 358Finansije

Ministarstvo financija

Ministrica: Jelka Milićević

Mehmeda Spahe 5, Sarajevo
Tel: +387 33253 400
Fax: +387 33 203 152ERI

Alekse Šantića bb, Mostar
Tel: +387 36 513-800
Fax: +387 36 580-015Promet

Braće Fejića bb, Mostar
Tel: +387 36 550-025
Fax: +387 36 550-024Rad

Marka Marulića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 650-685
Fax: +387 33 255-462Izbjeglice

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: + 387 33 204-552
Fax: + 387 33 226-553Borci

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 212-932, 212-933
Fax: +387 33 222-679Zdravstvo

Ministarstvo zdravstva

Ministar: Vjekoslav Mandić

Titova 9, Sarajevo
Tel: +387 33 226-635; 226-637
Fax: +387 33 226-635; 226-637Obrazovanje

Ministarstvo obrazovanja i znanosti

Ministrica: Elvira Dilberović

dr.Ante Starčevića bb, Mostar
Tel: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742Kultura

Ministarstvo kulture i športa

Ministrica: Zora Dujmović

Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo
Tel: +387 33 254-100; 254-103
Fax: +387 33 226-675Trgovina

Ministarstvo trgovine

Ministar: Zlatan Vujanović

Ante Starčevića bb, Mostar
Tel: +387 36 310-148
Fax: +387 36 318-684PU

Ministarstvo prostornog uređenja

Ministar: Josip Martić

Marka Marulića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 726-500
Fax: +387 33 652-743Poljoprivreda

Marka Marulića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 726-551
Fax: +387 33 726-669Obrt

dr.Ante Starčevića bb, Mostar
Tel: +387 36 449-120
Fax: +387 36 449-122Turizam

Ministarstvo okoliša i turizma

Ministrica: Edita Đapo

Marka Marulića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 726-700
Fax: +387 33 726-747

Četvrtak,
21. juni 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA