pomoc pomoc
Arhiva

Aktualno

Nov
26
Završena 141. sjednica Vlade FBiH
Vlada Federacije BiH je na današnjoj 141. sjednici u Mostaru, između ostalog, prihvatila okvir fiskalne politike za djelatnost istraživanja i eksploataciju nafte i plina, čiji je cilj kreiranje sistema koji podrazumijeva stabilnu i transparentnu poresku politiku na duži period i koji će biti razrađen u smjeru postizanja određenih ekonomskih učinaka.
Više
Nov
26
Regionalna konferencija u Briselu o sprečavanju poplava

Nastavljajući aktivnosti započete Donatorskom konferencijom u Briselu koja je održana 16. jula za pomoć stradalim zemljama u katastrofalnim poplavama u BiH i Srbiji, kao i njihovoj prevenciji, Evropska unija organizirala je u glavnom gradu Belgije Regionalnu konferenciju na kojoj su, pored predstavnika BiH na državnom i entitetskim nivoima, prisustvovali predstavnici Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Crne Gore i Kosova.
Više
Nov
24
Federalni ministar Erdal Trhulj sa grupacijom Energoinvest Group na međunarodnom sajmu u Tirani

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj predvodio je grupu kompanija iz Bosne i Hercegovine, koja je pod zajedničkim logom Energoinvest Group, nastupila na 21. međunarodnom sajmu u Tirani.
Više
Nov
24
Saopćenje za javnost Gender centra povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Svaka druga žena u BiH doživjela je neki oblik nasilja tijekom svog života, među kojima su najčešće kombinacije fizičkog, psihičkog, seksualnog i ekonomskog nasilja. Ono što je posebno poražavajuće je podatak da ni žene slabijeg zdravlja, kao ni žene sa invaliditetom nisu pošteđene nasilja.
Više
Nov
24
Ministar Trhulj na samitu Atlantskog vijeća u Istanbulu

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj učestvovao je u radu 6. samita Atlantskog vijeća, posvećenom energiji i ekonomiji, održanom od 20. do 22. novembra u Istanbulu.
Više
Nov
21
Ugovori za obnovu 357 stambenih jedinica u Maglaju

Danas su u Maglaju direktor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH Jasmin Jaganjac i načelnik Općine Maglaj Mehmed Mustabašić potpisali tripartitne ugovore za 357 korisnika sredstava Fonda, namijenjenih popravci stambenih jedinica
Više
Petak,
28. studeni 2014.
RSS aktualnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba