Arhiva

SAOP�ENJA / PRIOP�ENJA UREDA VLADE FBIH ZA ODNOSE S JAVNO��U

2011. godina


04.01. Grahovac neće prisustovati sastanku u Višegradu
06.01. Vanredna sjednica Vlade FBiH
10.01. Pomoć zavodima i terapijskim centrima za borbu protiv ovisnosti u FBiH
11.01. Vanredna sjednica Vlade FBiH
13.01. Održana sjednica Savjetodavnog vijeća za okoliš FBiH
27.01. Zahtjev premijera Mujezinovića Agenciji za privatizaciju u FBiH i Federalnom zavodu PiO

 

Petak,
24. siječanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE