Nazad

Aktuelno

Predstavnici prometnika naftnih derivata u Vladi FBiH
16 Feb 2009

Premijer Federacije dr Nedžad Branković, sa federalnim ministrima energije, rudarstva i industrije Vahidom Hećom i trgovine Desnicom Radivojevićem, razgovarao je danas sa predstavnicima Sekcije prometnika naftnih derivata Privredne komore Federacije BiH koje je predvodio predsjednik Sekcije Izudin Ahmetlić.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o implementaciji Sporazuma o načelima energetske politike kojim je predviđeno uvođenje regulacije cijena derivata na principu maksimiziranja jediničnih cijena po vrstama derivata, kao i uvođenje akcize za potrebe razvoja i funkcionisanje autocesta.

Dogovoreno je da predstavnici prometnika naftnih derivata u Federaciji BiH, koji se zalažu za istovjetne principe poslovanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u daljem zajedničkom radu predlože modele provođenja odredaba sporazuma na način kojim će se zaštititi interesi, prije svega, malih distributera i potrošača.

Njihovi prijedlozi i sugestije o uređivanju ove oblasti u Federaciji BiH, izneseni na današnjem sastnku, biće uzeti u obzir prilikom izrade Zakona o nafti i naftnim derivatima.
 

 
Četvrtak,
09. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE