Nazad

Aktuelno

Pomagati one kojima to stvarno treba
13 Feb 2009

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa Frenkom Ostranderom /Frank W. Ostrander/, šefom Ekonomskog odjela Veleposlanstva SAD u BiH o stanju u socijalnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ozbiljne teškoće u izvršenju Proračuna FBiH povod su za zabrinutost, istakao je šef Ekonomskog odjela Veleposlanstva SAD, koje sa pažnjom prati aktualna zbivanja.

Ministar Jelečević upoznao je Ostrandera sa teškim stanjem u financiranju, između ostalog, i davanja za neratne invalide koja nisu koncipirana kao pomoć najtežim i invalidima u stanju socijalne potrebe. Aktualnim izmjenama propisa u toj oblasti Vlada FBiH želi to stanje promijeniti. Reformama u socijalnoj politici bi neadekvatna i parcijalna rješenje koja generiraju rast socijalnih davanja bila promijenjena kako bi bila usmjerena ciljano, ka grupama ugroženih kojima pomoć stvarno treba.

Dr. Jelečević je istakao i da se to ne može raditi parcijalno - bez istinske reforme u svim sektorima, rada i upošljavanja, mirovinsko invalidskog i zdravstvenog osiguranja, boračke skrbi i još nekih. Alarmantno stanje je i u ovim sektorima, a financijska nestabilnost i ugroženost proračuna u FBiH zbog globalne ekonomske krize, koja se neminovno prelila i na BiH, ima za posljedicu smanjenje javne potrošnje, pa je pravednija raspodjela socijalnog kolača nužna.

U tom cilju potrebito je i jačanje informatičkih kapaciteta i objedinjavanje podataka o primaocima davanja iz proračuna sa svih razina vlasti kako bi se spriječilo višestruko korištenje, te odgovornije ocjenjivanje invalidnosti - saopćeno je iz kabineta federalnog ministra rada i socijalne politike.
 

 
Četvrtak,
09. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE