Nazad

Aktuelno

Traženje rješenja za „Agrokomerc“
09 Feb 2009

Danas je u Sarajevu, pod predsjedavanjem premijera FBiH dr. Nedžada Brankovića, održan prvi sastanak Strateškog tima za definiranje politike procesa proizvodnje i pripreme za privatizaciju preduzeća „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša.

Nakon što je premijer prisutne upoznao sa zaključcima donesenim na stastanku održanom 15.1.2009. godine u Velikoj Kladuši, danas je podijeljeno i nekoliko konkretnih zaduženja.

Tako će se Federalno pravobranilaštvo angažirati na prikupljanju dokumentacije u vezi sa sporovima koji se vode protiv „Agrokomerca“, dok će aktuelni meandžment ove kompanije dostaviti informaciju o ugovorima, kao i radnjama poduzetim nakon prošlomjesečnog sastanka.

Federalna vlada će, nakon što imenuje privremeni Nadzorni odbor i privremenu Upravu „Agrokomerca“, pokrenuti aktivnosti s ciljem raspisivanja javnog konkursa za izbor novih organa ovog velikokladuškog kolektiva.

Do sljedećeg sastanka, planiranog za kraj ovog mjeseca, članovi Strateškog tima proanalizirat će i Agenciji za privatizaciju u FBiH dostaviti prijedloge i mišljenja na radni materijal o mogućem modelu privatizacije „Agrokomerca“. Agencija će, sa svoje strane, Vladi predložiti način angažiranja neovisnog revizora radi utvrđivanja ocjene finansijskog stanja iskazanog u Završnom računu za 2008. godinu, odnosno ocjene stvarnog stanja u „Agrokomercu“.
 

 
Četvrtak,
09. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE