Nazad

Aktuelno

Dogovor federalnih i kantonalnih dužnosnika
09 Feb 2009

Na današnjem sastanku čelnika Federalne i deset kantonalnih vlada podržane su mjere i aktivnosti za realizaciju Socijalnog sporazuma za period 2009.- 2010. godina, te Programa mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unapređenja poslovnog ambijenta. Današnji sastanak, između federalnog premijera dr. Nedžada Brankovića i dvojice dopremijera Vjekoslava Bevande i Gravrila Grahovca s premijerima svih deset kantona u Federaciji, prvi je ovakve vrste održan u 2009.godini,a nastavak je uobičajene prakse Vlade FBiH u ovom mandatu.

Premijer Branković kazao je, da su kao prioriteti za realizaciju navedenih aktivnosti, dogovoreni smanjenje javne potrošnje, unapređenje ambijenta za investiciona ulaganja u Federaciji, reforma zakona na osnovu kojih su regulirani lični transferi svakom pojedincu, jačanje uloge općina u socijalnoj brizi o građanima i formiranje javnog registra korisnika, te eventualne reforme zavoda za zdravstvenu zaštitu i zapošljavanje.

U okviru mjera za stvaranje boljeg ambijenta za investicije, premijer FBiH je naveo potrebu privatizacije strateških sektora, počevši od telekomunikacija, preostalog dijela državnog kapitala u finanijskom sektoru te u drugim manjinskim dijelovima, a nikako i u energetici. U tom kontekstu je naveo jačanje kapitala Razvojne banke Federacije, a govoreći o privatizaciji sektora telekomunikacija istakao je da Federacija već ove godine mora servisirati oko 340 miliona obaveza na račun javnog i unutrašnjeg duga, i da stoga mora doći do vlastitog novca.

Kazao je i kako je potrebno hitno donošenje zakona o javno-privatnom partnerstvu, korekcije federalnih zakona o koncesijama i o eksproprijaciji jer treba ukloniti prepreke koje trenutno usporavaju potencijalne investitore da efikasno provedu eksproprijaciju i ulože novac.

- Treba, također, pratiti primjenu seta fiskalnih zakona i eventualno izmijeniti Zakon o pripadnosti javnih prihoda, rekao je Branković i dodao da je danas postignut dogovor federalnih i kantonalnih vladinih partnera o zajedničkom angažmanu na ovim prioritetima i drugim mjerama.

Federalni i kantonalni dužnosnici su razgovarali i o budžetskim politikama, te budžetima za 2009. godinu. Premijer Kantona Sarajevo Besim Mehmedić je negirao mogućnost smanjenja plaća u javnoj upravi, ali je rekao da ne postoji mogućnost njihovog povećanja, te najavio uštede u pogledu djelovanja raznih komisija i drugih tijela.

Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Boras je izjavio da su kantoni na današnjem sastanku predočili federalnim partnerima probleme iz svojih sredina na čijem se rješavanju mogu zajedno angažirati, a kao jedan od takvih sa svog područja naveo poplave u Popovom polju i pričinjene štete.

Ovakvi sastanci federalnih i kantonalnih dužnosnika bit će i dalje praksa.


 

 

 
Četvrtak,
09. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE