Nazad

Aktuelno

Branković: Osigurani uvjeti da se poveže staž za 45.000 radnika
03 Feb 2009

Premijer FBiH dr. Nedžad Branković izjavio je danas, nakon sastanka Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža radnicima koji su ostali bez posla zbog stečaja ili likvidacije firme te neuplaćivanja doprinosa, da su osigurani svi uvjeti da se poveže staž za 48.500 radnika u FBiH.

Kako je rekao, Federalnom zavodu PIO zaključno s 31. decembrom 2008. prijavilo se 230 pravih subjekata koji žele riješiti svoje obaveze prema Zavodu. Od toga, 182 pravna subjekta su dala izjavu da će svoj dug izvršiti jednokratniom uplatom, a 48 da će svoj dug izmiriti sporazumom uz prilaganje određenih instrumenata za osiguranje plaćanja.

- Na osnovu tih sporazuma s 31. decembrom 2008. u Federalni zavod PIO uplaćeno je 57.730.348 KM, a preostali iznos od 12.302.716 KM trebao bi biti uplaćen u prvom kvartalu ove godine. Znači ovim potpisom sporazuma s 230 pravnih subjekata su osigurani uvjeti da se poveže ili je već povezan staž za 48.500 radnika, rekao je premijer Branković nakon sastanka u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu.

Za nastavak aktivnosti, kako je dodao, dogovoreno je da se nađe model kako bi se pokrio period 2005.- 2008. godina, te da Zavod PIO na osnovu analize dužnika koje ima u tom periodu ponudi Timu model koji će, prije svega, voditi računa o sigurnosti i stabilnosti Federalnog zavoda PIO. Također usaglašeno je i da sljedeći sastanak bude u prisustvu predstavnika Federalnog ministarstva finansija i Porezne uprave FBiH, jer su to, kako je rekao Branković, važne institucije da ovaj posao bude završen do kraja kalendarske godine, kako je i planirano.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Edhem Biber, izrazivši zadovoljstvo pokrenutim aktivnostima, naglasio je da Sindikat smatra da uz 48.500 radnika kojima će biti uvezan staž, u FBiH ima još 10 do 15 hiljada osoba kojima treba uvezati staž, te plus 10 do 12 hiljada rudara.

Direktor Federalnog zavoda PIO Adem Borić rekao je da će se Zavod u cijelom ovome procesu truditi da ispuni osnovnu zadaću, to jeste ne ugrozi servisiranje penzionera i da će svakog trenutka voditi računa da Zavod PIO bude održiv.
 

 
Četvrtak,
09. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE