Nazad

Aktuelno

Zukić: Ministarstvo usmjereno na stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta
20 Feb 2018
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u protekloj godini je svoje aktivnosti usmjerilo na stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj malih i srednjih poduzeća na području FBiH kroz kreiranje i sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata i programa, certificiranja općina i gradova i dodjelu poticajnih sredstava kroz grant kreditna sredstva, kazao je danas u Mostaru na godišnjoj tiskovnoj konferenciji ministar Amir Zukić.

Prema njegovim riječima, ovo ministarstvo je u protekloj godini bilo fokusirano na Program ekonomskih reformi (ERP) kroz koji su stvorene pretpostavke za uspješno poboljšanje poslovnog okruženja.

- Za bolje poslovanje sektora malih i srednjih poduzeća i obrta vodili smo aktivnosti u različitim smjerovima. Prije svega, to je ovaj regulatorni dio gdje smo pokušali postojeći zakonski okvir poboljšati i uskladiti sa standardima EU, kao i zahtjevima i potrebama boljeg poslovnog okruženja. To znači da stvorimo pretpostavke za manje administrativnih barijera i svega onog što smeta poduzetnicima u njihovom boljem funkcioniranju i bržem razvoju - kazao je ministar Zukić.

Naveo je kako su urađene radne verzije Prednacrta zakona o poticaju malog gospodarstva i Nacrta zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, koji je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH.

Pored toga, u 2017. godini obavljena je procjena utjecaja Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture u FBiH, a aktivnosti su bile usmjerene i na izravnu financijsku potporu razvoju poduzetničke infrastrukture zajedno s kantonima i lokalnim zajednicama, kao i na harmonizaciju i usklađivanje sektorskih strategija s preporukama EU Akta o malim biznisima.

U skladu s potpisanim sporazumom između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva i Razvojne agencije Republike Srpske i Japanske agencije za međunarodnu suradnju (JICA), implementiran je projekt „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja poduzeća u BiH“.

Taj program mentoringa, kazao je ministar Zukić, predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim poduzećima.

U okviru njega zajedničkim naporima mentora i poduzetnika radi se na prevladavanja trenutne situacije i nalaženju najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje kroz uspostavu standardiziranog sustava mentoring usluga, kao jezgre sheme podrške malim i srednjim poduzećima u FBiH.

Federalni ministar je naglasio da je ovo ministarstvo uključeno u Vladine interresorne grupe koje rade na smanjenju prepreke za postupak registracije, odnosno izradu brze registracije.

Na pitanje novinara je li pojednostavljena procedura registracije u zadnje četiri godine, ministar Zukić je odgovorio kako još nije dovoljno smanjen vremenski rok osnivanja poduzeća i administrativne procedure.

- Ministarstvo radi na tome zajedno s drugim institucijama i ministarstvima koja su vezana za ove procedure. Ono što je bitno i što Ministarstvo želi poboljšati je i olakšanje samog poslovanja, nakon što se poduzeće osnuje i počne raditi - rekao je ministar Zukić.

Po njegovim riječima, aktivno se radi na certificiranju općina, odnosno na stvaranju boljeg poslovnog okruženja na razini lokalnih zajednica. Također, sa Svjetskom bankom radi se na olakšavanju i poboljšavanju rada lokalne administracije, odnosno uklanjanju prepreka kada je u pitanju investiranje i funkcioniranje poslovnih subjekata na razini lokalnih zajednica u okviru programa „Life“.

Zukić je naglasio da je jedna od aktivnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta izrada informacijskog sustava s web portalom koji bi obuhvatio sve poslovne zone u Federaciji BiH. Tako bi  na jednom mjestu mogle biti pronađene sve relevantne informacije koje anonimnom investitoru mogu pomoći u donošenju odluke da uđe u određenu poslovnu zonu i pokrene posao.

- U protekloj godini imali smo projekt subvencioniranja gdje smo kroz grant sheme i kreditna sredstva usmjeravali ova sredstva i investirali direktno u razvoj sektora malih i srednjih poduzeća i obrta, a riječ je o 9,1 milijun KM, od čega su kreditna sredstva 4,3 KM, s tim da imamo jedna projekt koji je u tijeku, a za koji je namijenjen iznos od 2 milijuna - kazao je Zukić.

Naveo je da je riječ o povoljnom kreditu Razvojne banke s kamatnom stopom 1,5 posto, otplatnim razdobljem od sedam godina, uz dvije godine počeka.

Govoreći o certificiranju općina i gradova, tajnik Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Jozo Bejić istaknuo je kako je od početka tog procesa na području FBiH certifikat dobilo 11 općina, a da se ukupno prijavilo 21 općina i gradova od njih ukupno 78 na području FBiH. Istaknuo je kako se trenutno u procesu certificiranja nalaze tri općine.

Pomoćnik ministra za razvoj Zdravko Čerović istaknuo je kako se izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva jasnije definiraju principi za razvoj i implementaciju politika koje se tiču malih i srednjih poduzeća u skladu sa Aktom o malim poduzećima (Small Business Act).

Također, jasnije se definiraju ciljevi razvoja malog gospodarstva i poticajnih mjera za njihovo ostvarivanje, kao i donošenje strateških dokumenata za razvoj malog gospodarstva, osnivanje Vijeća za razvoj malog gospodarstva, osigurava se učinkovitiji nadzor nad korištenjem, kao i praćenje učinaka dodijeljenih poticaja.

Čerović je naglasio kako su u tijeku aktivnosti na izradi Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture kako bi bila utvrđena vrsta i kategorizacija svih vidova poduzetničke infrastrukture, zatim stvaranje baze podataka poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija u FBiH, te praćenje stanja i donošenja mjera za razvoj svih oblika poduzetničke infrastrukture u FBiH.

Pomoćnik federalnog ministra za poduzetništvo Sead Džiho govorio je o aktivnostima Ministarstva vezano za projekt izgradnje poslovne infrastrukture u koji se ubrajaju dva projekta, i to izgradnja poduzetničkih zona i poticaj poduzetničkim potpornim institucijama.

Ocijenio je kako su u oba projekta ostvareni značajni rezultati, ne samo što se tiče izgradnje infrastrukture u poslovnim zonama, nego i sa aspekta ulaska novih malih i srednjih poduzeća u njih i povećanje uposlenosti u poslovnim zonama.

- Iz tog razloga je Vlada FBiH u godišnjem proračunu planirala za ovaj projekt četiri milijuna KM, što su do sada najveća proračunska sredstva namijenjena za ovu svrhu, a što će Ministarstvo plasirati putem javnog poziva kako bi ova sredstva bila što kvalitetnije iskorištena. Kako bi bile bolje animirane jedinice lokalne samouprave bit će organizirana i promocije projekta širom Federacije - kazao je Džiho.

Na konferenciji za novinare iznesen je podatak da je Ministarstvo u 2017. godini direktno sudjelovalo u nabavci nove i suvremene opreme i zapošljavanju 393 osobe, kao i u razvoju infrastrukture u poslovnim zonama gdje su otvorena dodatna 202 radna mjesta.

Pored navedenih aktivnosti, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u 2017. godini nastavilo implementaciju Uredbe o samozapošljavanju i zapošljavanju mladih, tako da je, po preuzetim obavezama zaključenih ugovora iz 2016. godine, ukupno realizirano 23.708.282 KM.

Od utvrđenih sredstava po javnom pozivu, koji je bio raspisan u 2016. godini, zaključeno je ukupno 2.657 ugovora u vrijednosti od 25.539.283 KM, a zaposleno 3.947 osoba.
 
 
Četvrtak,
02. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE