Nazad

Aktuelno

Održana sjednica Federalnog štaba civilne zaštite
14 Feb 2018


Na današnjoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite, kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević, prihvaćen je Izvještaj o radu u 2017. godini i Program aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u 2018. godini.
 
Usvojen je Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu šteta u 2017. godini, koja je u ovoj godini predložila Federalnom štabu civilne zaštite donošenje Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći, i to 50.000 KM Općini Kakanj za saniranje dijela šteta na ograničenom području naselja Malješ, 70.000 KM Općini Doboj, 280.000 KM za saniranje dijela šteta općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona, 165.000 KM općinama Zapadnohercegovačkog kantona i 30.000 KM Općini Tomislavgrad.
 
Usvojen je i Izvještaj ove komisije za procjenu šteta o pravdanju utroška finansijskih sredstava dodijeljenih odlukama Federalnog štaba civilne zaštite nižim nivoima vlasti u Federaciji BiH iz sredstava posebne naknade za prirodne nesreće, poplave i klizišta u 2014. godini. Odlukama Federalnog štaba civilne zaštite dodijeljeno je 8.049.000 KM za 33 općine i četiri kantona.
 


Federalni štab civilne zaštite je informisan o Planu stručnog osposobljavanja i obučavanja državnih službenika i namještenika Federalne uprave civilne zaštite za zaštitu i spašavanje u 2018. godini.

Na današnjoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite usvojen je i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018. godini, kojim je planirano ubiranje prihoda na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 3.000.000 KM, što sa prenesenim prihodima iz ranijih godina čini iznos od 23.641.829,04 KM.
 
Usvojena je i Odluka o realizaciji finansijskog plana Federalnog štaba civilne zaštite u 2018. godini.
 
Na današnjoj sjednici usvojen je Program obilježavanja Dana civilne zaštite, kao i odluke o dodjeli priznanja Federalnog štaba civilne zaštite u 2017. godini i odluke o finansiranju obilježavanja 1. marta - Dana civilne zaštite. Tim povodom, na Svečanoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite, koja će biti održana 5. marta 2018. godine, zaslužnim pojedincima, institucijama i organizacijama biće uručena prigodna priznanja.
 
Četvrtak,
02. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE