Nazad

Aktuelno

Novalić-Ferguson: Neophodno nastaviti provođenje Reformske agende
13 Feb 2018


Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić susreo u Sarajevu s britanskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Edwardom Fergusonom, te šefovima programskih fondova Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Richardom Dewdneyem i Melindom Simmons.

Razgovarano je o dosadašnjim rezultatima provedbe projekata finansiranih iz Fonda za dobru upravu (Good Governance Fund) britanske Vlade, koji su u protekle tri godine provođeni u oblasti poboljšanja poslovne klime, reforme javne uprave, te jačanja finansijskog sektora, u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Naglašena je važnost usvajanja legislative koja reguliše uspostavljanje jednošalterskog online sistema registracije kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukoliko Federalna vlada usvoji legislativu, projekt bi mogao biti u potpunosti implementiran, čime bi FBiH mogla uspostaviti jednošalterski online sistem za registraciju kompanija i tako olakšati osnivanje kompanija.

Istaknuta je i neophodnost provođenja preostalih reformi iz Reformske agende, poput zakona koji doprinose rasterećenju privrede i radnika.

Ambasador Ferguson istakao je da je od 2014. godine do danas Vlada Ujedinjenog Kraljevstva uložila  milione funti u pružanje podrške provedbi ključnih reformi u BiH.

- Vrlo sam ponosan na rezultate koje smo postigli zajedno s premijerom FBiH i njegovim timom tokom protekle tri godine. Naša  saradnja je obuhvatala širok spektar tema, a napravili smo dobre početne korake na rebalansiranju domaće ekonomije s javnog na privatni sektor. Zajedno smo razvili i strategije za ključne sektore - energetski i transportni, koje će dodatno doprinijeti razvoju i investicijama u ovim sektorima. Nadam se da će Federalna vlada brzo usvojiti zakone relevantne za uspostavljanje jednošalterskog online sistema za registraciju kompanija koji će napraviti ogromnu razliku za investitore i poduzetnike u BiH - rekao je ambasador Ferguson.

Premijer Novalić je zahvalio na dosadašnjoj saradnji i naglasio da je podrška koju je osigurala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva ciljana i jasno definisana, ali i izrazito fleksibilna, što je, kako je kazao, ključno za kompleksne uslove u BiH.

- Izuzetno mi je zadovoljstvo konstatovati da smo sve projekte uspjesno implementirali. Spomenut ću sektorske strategije, radno-pravno zakonodavstvo, Ekonomski savjet, poboljšanje korporativnog upravljanja i restrukturiranje u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala FBiH. Projekt koji je još u toku i na kome radimo je uspostava jednošalterskog sistema. To je izuzetno složen projekt, gdje je potrebno postići koncenzus između sva tri stuba vlasti: izrvršne, zakonodavne i sudske, i to ne samo na federalnom, nego i kantonalnom i općinskom nivou. Za nas je to visoki prioritet i nadamo se daljoj podršci Vlade Ujedinjenog Kraljevstva - kazao je premijer Novalić.
 
Četvrtak,
02. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE