Nazad

Aktuelno

U narednih šest mjeseci praćenje primjene novog Zakona o PIO
05 Feb 2018


Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača danas su na sastanku s predstavnicima Saveza udruženja penzionera u FBiH i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje najavili da će u narednih šest mjeseci biti praćena primjena novog Zakona o PIO, kojim su otklonjeni svi problemi uzrokovani postojanjem dosadašnjeg sistema.
 
- Novi zakon obezbjeđuje likvidnost penzionog fonda za narednih 20 do 30 godina jer se fond seli u budžet i obavezu isplate penzija sada garantira država, to jest Federacija. Penzioneri više ne moraju da brinu o povećanju penzija, budući da zavise od rasta bruto društvenog proizvoda i indeksa potrošačkih cijena - rekao je Novalić.
 
Premijer je dodao da prihodi koje privrednici uplaćuju u vanbudžetske fondove sada nisu osnov za garantiranje i usklađivanje penzija.
 
- Osigurano je da isplata i rast penzija ne budu neka predizborna priča i stvar nečije lične volje, već pitanje mehanizama koji su ugrađeni u Zakon o PIO - kaže Novalić.
 
Odredbama novog zakonskog rješenja, kaže Drljača, regulisano je da na pravičan način bude utvrđena visina penzija budućih penzionera.


 
- Vrijeme će pokazati da smo napravili pomake u ovom segmentu. Zakon predviđa redovno i vanredno usklađivanje penzija, kao i mogućnosti usklađivanja za najniže kategorije - kazao je Drljača.
 
Predstavnici penzionera su na sastanku izrazili još jednom podršku Zakonu, jer se penzije utvrđuju na osnovu uplaćenih doprinosa i radnog staža.
 
- Također, zadovoljni smo što će penzije u martu biti povećane za pet i deset posto za 83.000 penzionera. Pored toga, 15. aprila bit će izvršeno usklađivanje penzija u skladu s rastom troškova života i BDP-a - naveo je predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera FBiH Omer Omerefendić.
 
Predsjednik Saveza kantonalnih udruga umirovljenika Mostar Ivan Kožul ukazao je da će za buduće umirovljenike bodovni sustav izračuna mirovina omogućiti da pod jednakim uvjetima imaju i jednake mirovine.
 
- Važno je što Vlada može povećati minimalne mirovine, što mi nismo uspjeli do sada - poručio je Kožul.
Pozicija predstavnika Zavoda PIO prilikom donošenja Zakona o PIO bila je da jasno bude definirana vidljiva finansijska održivost sistema.
 
- Ona je pozicionirana primarno početnom vrijednošću boda, te možemo računati na stabilan sistem - izjavio je direktor Zavoda PIO Zijad Krnjić nakon današnjem sastanka u Vladi FBiH.
 
Četvrtak,
02. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE