Nazad

Aktuelno

Inspektori FUZIP-a izdali 5.659 naloga u ukupnom iznosu 7,5 miliona KM
01 Feb 2018


Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović izjavio je danas na pres-konferenciji u Sarajevu da su inspektori te institucije u 2017. izvršili ukupno 16.798 inspekcijskih nadzora i izdali 5.659 prekršajnih naloga u iznosu 7.516.485 KM.

Dodao je da je u prošloj godini izdato 2.289 rješenja o otklanjanju nedostataka, te 269 rješenja o zabrani rada (pečaćenje ugostiteljskih objekata, nedostatak sanitarne knjižice i zabrana prometovanja sadnim materijalom).

- Na osnovu naknada za vode, ceste, ambalažni otpad, zagađenje zraka za naplatu evidentirano je ukupno 10.182.897,54 KM, a izdate su i dvije prekršajne prijave s predloženim iznosom od 110.000 KM - naveo je Ajdinović.

Precizirao je da je u prekograničnom prometu roba izvršeno 128.360 inspekcijskih nadzora, izdato 2.339 fitocertifikata, uzeto 5.189 uzoraka, 2.819 uzoraka za monitoring goriva i naplaćeno 6.704.776,50 KM za takse i naknade na graničnim prelazima i carinskim ispostavama u FBiH.

Ajdinović je istakao da je Uprava i u 2017., osim redovnih, vršila i pojačane inspekcijske nadzore s posebnim akcentom na suzbijanju „sive“ ekonomije i da je u skoro svim oblastima rada zabilježen prebačaj u odnosu na planirane aktivnosti federalnih inspektora.

- Izvršena su 7.452 inspekcijska, 5.236 timskih i 188 kontrolnih nadzora i izdato 5.014 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 6.427.214 KM. Naplaćeno je ukupno 1.003.398,44 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak i izrečene 983 upravne mjere od čega 714 rješenja o otklanjanju nedostataka i 269 mjera privremene zabrane rada - rekao je Ajdinović.Naglasio je da je od 2.368 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano da devet subjekata nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj, 276 nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge, a od 7.952 kontrolisana radnika zatečeno je 975 radnika "nacrno".

Ajdinović je kazao da su od 2017. inspekcijske aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove u najvećoj mjeri usmjerene na intenzivnu borbu protiv „sive“ ekonomije i suzbijanje njenih najprepoznatljivijih oblika - rad nacrno, neizdavanje fiskalnih računa i rad bez odobrenja nadležnog organa.

- Paralelno, drugi pojavni oblici „sive“ ekonomije kontrolisani su putem resornih inspekcija u okviru suzbijanja nezakonitog rada fizičkih i pravnih osoba u raznim oblastima, kao i kvalitativne ispravnosti goriva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, bespravnog prijevoza putnika i tereta, a kontrole su se obavljale na području svih kantona Federacije BiH - rekao je Ajdinović.

Istakao je da su inspekcijski nadzori u okviru sprečavanja „sive“ ekonomije provođeni u koordinaciji s Poreznom upravom FBiH, te je već konstatovano da je sinhronizovano djelovanje dvije federalne uprave dovelo do značajnih rezultata na uvođenju reda u oblastima za koje su zadužene u cilju osiguravanja vladavine zakona - što je dovelo do povećavanja broja legalno zaposlenih i, na toj osnovi, rasta doprinosa za PIO/MIO, zdravstvo i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

- S obzirom na to da su takve pojave jasno prepoznate, Vlada FBiH radi na pripremi Akcionog plana za borbu protiv „sive“ ekonomije, a u čijoj izradi Federalna uprava za inspekcijske poslove zauzima jednu od najvažnijih uloga, imajući u vidu da će se sama primjena navedenog Akcionog plana u najvećoj mjeri odnositi na kontrolne organe u Federaciji BiH - kazao je Ajdinović.

Pojasnio je da je riječ o nizu kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera usmjerenih na borbu protiv „sive“ ekonomije i segmentarno raščlanjenih na resore, što je jedan od najozbiljnijih materijala s kojim će se Vlada FBiH suprotstaviti ovoj pojavi.
 
Četvrtak,
02. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE