Nazad

Aktuelno

Održana 137. sjednica Vlade Federacije BiH
01 Feb 2018
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH (vanjski i unutarnji) je na dan 31.12.2017. godine iznosio 3.454.762.125,57 dolara ili 5.634.060.622 KM i manji je od duga u proteklom tromjesečju za 148,85 miliona KM, navedeno je u informaciji koju je, na današnjoj sjednici u Mostaru, usvojila Vlada Federacije BiH.
 
Vanjski dug je na kraju posljednjeg prošlogodišnjeg tromjesečja iznosio 4.739.373.174 KM ili 2.906.146.745 dolara. Nominalni dug, preračunat u konvertibilne marke, manji je nego u proteklom kvartalu za 146.278.993 KM ili za tri posto.
 
Kad je riječ o unutarnjem dugu Federacije BiH, on je na dan 31.12.2017. godine iznosio 548.615.380 dolara ili 894.687.448 KM. Unutranji dug po osnovu tržišnih (riznički zapisi i trezorske obveznice) i netržišnih vrijednosnih papira (obveznice stare devizne štednje i ratnih potraživanja) na dan 31.12.2017. godine iznosi 866.213.380 KM (531.155.303 dolara) i u odnosu na prethodni kvartal manji je za 5,8 milijuna KM ili 0,67 posto.
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, kojim je rok za primjenu člana 20a. produžen za dodatnih 36 mjeseci. Naime, ovim članom propisano je plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.
 
Vlada je usvojila informaciju o stanju poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH, u kojoj je navedeno da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, u okviru provođenja poticajnih mjera od 2004. do 2017. godine, značajan dio sredstava iz programa “Transfer za poticanje razvoja, poduzetništva i obrta” usmjerilo za razvoj poduzetničke infrastrukture, u što je uloženo 19.403.121,31 KM, od čega 1.058.748,58 KM u 2017. godini. Za sedam poduzetničkih zona je kroz poticaje izdvojeno 940.368,58 KM, za tri poslovna inkubatora 60.000 KM, jedan tehnološki park 19.400 KM i za poduzetničke centre i razvojne agencije 38.980 KM.
 
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i prijedloge Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, te Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, čija je jedna od novih odredaba da, izuzetno, troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je osiguranik zaposlen.
 
 
Četvrtak,
09. travanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE